Program (klikk her for å skrive ut programmet)

DAG 1 - Onsdag 20.september 2017

11.00 - 12.40 Registrering og lunsj
12.40 - 13.00 Åpning av konferansen
13.00 - 14.00 The seven ages of palliative care: where we come from and where we are going
David Clark, professor, University of Glasgow (UK)
14.05 - 14.50 Mänsklig värdighet och sårbarhet – Etiska perspektiv på palliativ vård 
Sofia Morberg Jämterud, prest (S)
14.50 - 15.15 Kaffe og te
15.15 - 16.05 Gruppesamtaler
16.15 - 17.00 Kvalitet i palliativ omsorg – fra pasientens perspektiv 
Tuva Sandsdalen, første amanuensis (N)
17.00 - 17.30 Kulturelt innslag
17.30 - 18.30 Mingling

DAG 2 - Torsdag 21.september 2017

08.00 - 08.45 Kaffe og te
08.45 - 09.00 Åpning av dagen
09.00 - 09.40 Hvis hospice handler om selvbestemmelse og respekt for individuelle ønsker og behov, hvorfor må patienten så ikke bestemme?
Ole Raakjær, prest (DK)
09.45 - 09.55 Hvor går grensen? 
Introduksjon til innlegg og paneldebatt, Marianne Dahl, spesialsykepleier (N)
09.55 - 10.35 Innlegg til paneldebatt: Behandlingsintensitet med fokus på utfordringer, grenser og dilemmaer i palliasjon.
10.35 - 11.00 Kaffe og te
11.00 - 12.00 Innlegg til paneldebatt fortsetter…
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 13.20 Samtale med pasient
13.25 - 14.05 Paneldebatt
14.05 - 14.20 Kaffe og te
14.20 - 15.10 Gruppesamtaler
15.20 - 16.00 Brytpunktssamtal 
Staffan Lundström, onkolog og overlege (S)
16.00 - 16.10 Kort pause
16.10 - 17.10 Interventions at the end of life: a framework for action and thinking 
David Clark, professor, University of Glasgow (UK)
17.30 Buss fra Gamle Logen til Diakonhjemmet
18.00 - 21.00 Festmiddag

DAG 3 - Fredag 22.september 2017

08.00 - 08.45 Kaffe og te
08.45 - 09.00 Åpning av dagen
09.00 - 09.45 Forpligtet på anstrengelse 
Bo Snedker Boman, psykolog (DK)
09.50 - 10.35 Lyst på livet – nærhet og intimitet i palliativ fase
Bente Baklund, spesialsykepleier, (N)
10.35 - 11.05 Kaffe og te
11.10 - 11.55 På en måde skal vi dø 
Lotte Blicher Mørk, prest (DK
12.00 - 12.45 Jakten på håp?
Vibeke Lohne, professor (N)
12.45 - 13.00 Avslutning
13.00 - 14.00 Grab & go lunsj