Hvor går grensen?
Hvordan leve når døden nærmer seg - hva tilbyr vi og hva tillater vi?

Oslo 20. - 22. september 2017

Hospice Lovisenberg og Diakonhjemmet Sykehus inviterer til den 7. Nordiske Hospicekonferansen. Konferansen arrangeres i Oslo, og er et samarbeid mellom de nordiske diakonale stiftelsene.

Konferansen 2017 setter fokus på utfordringer, grenser og begrensninger i palliasjon. Gjennom foredrag, paneldebatt og samtaler i grupper er målet å gi inspirasjon, spre kunnskap og erfaring, og styrke det nordiske samarbeidet. Konferansen henvender seg til alle profesjoner som arbeider direkte eller indirekte med alvorlig syke og døende mennesker – i hjemmet, på institusjoner eller på høyskoler.

Konferansespråket er skandinavisk og engelsk.
Konferanseavgiften er NOK kr. 4800,- og inkluderer lunsj, mingling og festmiddag.

Påmeldingsfrist 1.juni 2017

Konferansen arrangeres av:
Diakonhjemmet Sykehus & Hospice Lovisenberg, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
Erstad diakoni, Stockholm & Helhetsvården Bräcke Diakoni, Göteborg

Diakonissestiftelsens Hospice & Sankt Lukas Hospice, København