Program

Konferansen åpner torsdag 17.9. kl. 10:30 og avsluttes med lunsj fredag 18.9. kl. 12:00. 
Fremmøte og registrering fra kl. 09:30.


Hovedtema for årets konferanse er: "Hvordan blir den nye normalen? Arbeidslivet etter Covid-19" 


TORSDAG 17. SEPTEMBER

09:30
Fremmøte/registrering. Kaffe og lett servering. 
10:30 
Åpningsforedrag ved Monica A. Paulsen, forbundsleder Negotia.
11:30 
Pause
11:45
Kai Eide (diplomat): "Med turbulens på alle kanter – hvordan navigerer Norge?"
12:45
Spørsmål og kommentarer
13:00  
Lunsj
14:00   
Silvija Seres (teknologiekspert): "Ny teknologi og det nye arbeidslivet"
15:00 
Pause
15:15  
Kristin Blaker (HR-rådgiver): "Stressmestring i en krisetid"
16:15   
Pause (innsjekk). Lett servering
16:45  
Sosialt program
18:00   
Slutt for dagen
20:00  
Middag 
NB: utsjekk fra rommet fredag før kl. 09:00 (eller i pausen 10:30-11:00)
FREDAG 18. SEPTEMBER

09:00
Parallelle sesjoner (med forbehold om endringer)
1:  Bransjearbeidet i Negotia
2: Digital etikk og kunstig intelligens – konsekvenser for arbeidslivet og arbeidstaker-rettigheter
3: Livslang læring og kompetanse i det nye arbeidslivet. Marianne Barland, Teknologirådet
10:30
Pause og utsjekk
11:00
Harald Eia: "Sånn er Norge" 
11:45  
Avslutning ved Eirik Bornø, 1. nestleder Negotia
12:00   
Lunsj
13:00  
Avreise