Brytningstid og veivalg
Verden endres i et tempo vi aldri har sett før. Klimaendringene foregår nå. Endringer i samfunnet angår stadig oftere kraftbransjen. Digitalisering, samfunnssikkerhet, automatisering, big data, personvern, klimaendringer, villere-våtere-varmere – alt henger sammen med alt.

Hva gjør kraftbransjen: henger med eller leder an?


NVE ønsker velkommen til Norges energidager 2019! En konferanse som igjen byr på til to dager med spennende program, interessante foredragsholdere og møte med nye og gamle kjente i bransjen.

Vel møtt!Konferansen er fulltegnet!