Brytningstid og veivalg
Verden endres i et tempo vi aldri har sett før. Klimaendringene foregår nå. Endringer i samfunnet angår stadig oftere kraftbransjen. Digitalisering, samfunnssikkerhet, automatisering, big data, personvern, klimaendringer, villere-våtere-varmere – alt henger sammen med alt.

Hva gjør kraftbransjen: henger med eller leder an?
Disse og flere møter du på årets konferanse

Kjetil Lund
Vassdrags- og energidirektør
Kjell Børge Freiberg
Olje- og energiminister
Mattias Goldmann
Daglig leder, Tankesmien Fores
Astrid Meland
Kommentator, VG
Dag Terje Klarp Solvang
Generalsekretær, DNT
Merethe Leiren
Forsker, CICERO
Ellen Hambro
Direktør, Miljødirektoratet
Stein Lier-Hansen
Adm. direktør, Norsk Industri
Kristin Halvorsen
Direktør, CICERO
Per Sanderud
Leder, Kraftskatteutvalget
Wenche Tislevoll
Leder, LNVK
Jannicke Hilland
Konsernsjef, BKK
Knut Kroepelien
Adm. direktør, Energi Norge
Aage E. Schaanning
Konserndirektør, KLP
Margit Unander
Adm. direktør, LOS