Tidsskjema for konferansen
Torsdag 17. oktober
kl. 08:30 - 10:00
Registrering og mingling
kl. 10:00 - 16:30
Hovedsesjon
kl. 13:00 - 14:00
Lunsj
kl. 18:15 - 19:00
Aperitif
kl. 19:00
Festmiddag
Fredag 18. oktober
kl. 08:30 - 10:30
Parallellsesjoner første økt
kl. 11:00 - 13:00
Parallellsesjoner andre økt
Kl. 13:00 - 14:00
Avslutningslunsj
Praktiske opplysninger
Kostnader:
Deltakeravgift kr. 5200,- dekker deltakelse på konferansen og lunsj dag 1
Festmiddag torsdag kveld kr. 1400,-
Avslutningslunsj fredag kr. 375,-
Overnatting kr. 1590,-
Endringer:
Deltaker kan selv gjøre endringer i påmeldingen innen påmeldingsfristens utløp. Dette gjøres via lenke i bekreftelsen mottatt på e-post.
Avmelding:
All avmelding må gjøres skriftlig til Oddny Stokholm (oks@nve.no).
Ved avmelding påløper et administrativt gebyr på kr 500,- ref. vilkår for påmelding. Ved avmelding innen påmeldingsfristens utløp vil eventuelt innbetalt deltakeravgift refunderes, minus det administrative gebyret.
Avmelding etter påmeldingsfristens utløp gir ingen refusjon.
Frister:
Påmeldingsfristen er 26. september
Friplasser / gratis deltakelse
Studenter:
Det er et begrenset antall friplasser til studenter (bachlor og master) og plassene fordeles etter vurdering av innsendte søknader. Studenter kan sende en kort søknad (maks en halv side) til Anine M. Andresen (aman@nve.no) innen 26. september.
NGO/Frivillige organisasjoner:
Det er et begrenset antall friplasser til frivillige organisasjoner. Det er maks én plass per organisasjon og plassene tildeles etter avtale med Norges energidager ved Oddny Stokholm (oks@nve.no)
Alle friplassene dekker kun deltakelse på konferansen og lunsj torsdag.
Eventuell festmiddag, overnatting og/eller avslutningslunsj fredag må dekkes av studenten/organisasjonen selv.
Veien til Fornebu
Det er gode kollektivforbindelser til Scandic Fornebu. Tog og buss er gode alternativer fra Gardermoen og Oslo sentrum.

Tog/flytog: Ta toget til Lysaker Stasjon. Ta buss nr 31 eller 31E til holdeplassen "IT Fornebu". 5 min å gå til hotellet.

Buss: Fra Oslo sentrum (Jernbanetorget/Rådhusplassen). Ta buss nr 31 eller 31E til holdeplassen "IT Fornebu". 5 min å gå til hotellet.

Bil: Parkering mot betaling i parkeringshus under hotellet.
Adresse:

Scandic Fornebu
Martin Linges vei 2
1364 Fornebu