Program 17. oktober
08:30-10:00 REGISTRERING
10:00-11:10
De store linjene

Veivalgene gjøres av oss som sitter i salen, og konsekvensene vil merkes av oss alle.
Hvem tør å ta de nødvendige grepene?
Kjetil Lund
Vassdrags- og energidirektør
Kjell Børge Freiberg
Olje- og energiminister
Mattias Goldmann
Chief Sustainability Officer, Sweco
11:10-11:40 PAUSE
11:40-13:00
Natur eller klima. Må - og kan - vi velge?

Hvordan skal vi balansere valgene til det beste for både klima, mennesker og natur?
Drastiske endringer må skje i verdens energisystem. FNs klimapanel sin 1,5C-rapport
krever handling. Løsningen er elektrifisering og overgang til fornybare energikilder.
Men har Norge strøm nok? Og kan strøm løse alle problemer?
Kraftutbygging gir naturinngrep – hvor mye natur må vi ofre?
Astrid Meland
Kommentator, VG
Dag Terje Klarp Solvang
Generalsekretær, DNT
Merethe Leiren
Forsker, CICERO
Ellen Hambro
Direktør, Miljødirektoratet
Stein Lier-Hansen
Adm. direktør, Norsk Industri
Kristin Halvorsen
Direktør, CICERO
13:00-14:00 LUNSJ
14:00-15:00
Har vi de riktige rammebetingelsene for
norsk kraftproduksjon?


Sikrer rammevilkårene at det er de beste prosjektene som realiseres?
Legges det til rette for lønnsom kraftproduksjon? Hvorfor er noen kommuner
positive til utbygging mens andre er imot – hva sitter kommunene igjen med?
Hva tenker investorene om norsk kraftproduksjon?
Per Sanderud
Leder, Kraftskatteutvalget
Wenche Tislevoll
Leder, LNVK
Jannicke Hilland
Konsernsjef, BKK
Knut Kroepelien
Adm. direktør, Energi Norge
Aage E. Schaanning
Konserndirektør, KLP
15:00-15:30 PAUSE
15:30-16:30
Hva nå? Forbrukermakt og bransjen

Kraftbransjen blir stadig mer differensiert og tilbyr et større tilfang av tjenester og løsninger.
Kundene er ikke lenger bare abonnenter, men stiller nye krav og er mer aktive deltagere
i markedet. Hvordan møter vi dette? Hva skal vi tilby kundene våre?
Er vi forberedt på veivalgene vi må ta?
Margit Unander
Adm. direktør, LOS
Bjørn Thorud
Multiconsult
Karen B. Lindberg
Sintef Byggforsk
Marius Korsnes
NTNU