Hovedsesjon - Torsdag 17. oktober
08:30-10:00
REGISTRERING
10:00-11:15 
DET STORE BILDET
Veivalgene gjøres av oss som sitter i salen, og konsekvensene vil merkes av oss alle. Hvem tør å ta de nødvendige grepene?
10:15-11:45
PAUSE
11:45-13:00
NATUR ELLER KLIMA - KAN, OG MÅ VI VELGE?
Hvordan skal vi balansere valgene til det beste for både klima, mennesker og natur? Drastiske endringer må skje i verdens energisystem.FNs klimapanel sin 1,5C-rapport krever handling. Løsningen er elektrifisering og overgang til fornybare energikilder. Men har Norge strøm nok? Og kan strøm løse alle problemer? Kraftutbygging gir naturinngrep – hvor mye natur må vi ofre?
13:00-14:00
LUNSJ
14:00-15:00
HAR VI RIKTIGE RAMMEBETINGELSER FOR NORSK KRAFTPRODUKSJON?
Sikrer rammevilkårene at det er de beste prosjektene som realiseres? Legges det til rette for lønnsom kraftproduksjon? Hvorfor er noen kommuner positive til utbygging mens andre er imot – hva sitter kommunene igjen med? Hva tenker investorene om norsk kraftproduksjon?
15:00-15:30
PAUSE
15:30-16:30
HVA NÅ? FORBRUKERMAKT OG BRANSJE
Kraftbransjen blir stadig mer differensiert og tilbyr et større tilfang av tjenester og løsninger. Kundene er ikke lenger bare en abonnent, men stiller nye krav og er aktive deltagere i markedet. Hvordan møter vi dette? Hva skal vi tilby kundene våre? Er vi forberedt på veivalgene vi må ta?