Program

Konferansen åpner torsdag 19.9. kl. 10:30 og avsluttes med lunsj fredag 20.9. kl. 12:00. 
Fremmøte og registrering fra kl. 09:30.


Hovedtema for årets konferanse er: Hva skal vi leve av i framtida – trenger vi en ny nærings- og handelspolitikk?


TORSDAG 19. SEPTEMBER

09:30
Fremmøte/registrering. Kaffe og lett servering. 
10:30 
Åpning ved Monica A. Paulsen, forbundsleder Negotia.
10:45
Globale maktendringer. Jan Erik Grindheim, statsviter (tankesmien Civita).
11:30 
Pause
11:45
Nærings- og handelspolitiske utfordringer for Norge. Øystein Dørum, sjeføkonom (NHO) og Sigrid Hagerup Melhuus (tankesmien Agenda).
12:45
Samtale mellom Grindheim, Dørum og Hagerup Melhuus.
13:00  
Lunsj
14:00   
Digitalisering og kunnskapsarbeid. Tale Skjølsvik, professor (USN/OsloMet).
14:45  
Pause
15:00   
Olje- og gassnæringen – inntektskilde, men også kompetansekilde? Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm.dir. (NOROG - Norsk olje og gass).
15:30   
Hva bør Norge satse på i et klimaperspektiv? Gina Gylver (Natur og Ungdom).
16:00   
Kan kompetansen fra oljenæringen brukes til å bygge "nullutslipps-samfunnet"? Samtale mellom Schjøtt-Pedersen og Gylver.
16:00   
Pause med noe å bite i
16:30  
Sosialt program
18:00   
Slutt for dagen
20:00  
Middag 
NB: utsjekk fra rommet fredag før kl. 09:00 (eller i pausen 10:30-11:00)
FREDAG 20. SEPTEMBER

09:00
Parallelle sesjoner 
1:  Hvordan oppnå mer makt i forhandlinger? 7 suksesskriterier. Stein-Erik Mellemseter (Alpha Negotiations) 
2: NTNU-studien: "Samarbeid og ledelse". En undersøkelse blant Negotia-tillitsvalgte
3: Livslang læring i det nye arbeidslivet. Marianne Barland (Teknologirådet)
10:30
Pause og utsjekk
11:00
Ligg et hode foran - 12 ferdigheter du trenger før robotene tar over! Frank Wedde, gründer og hjernetrener
11:45  
Avslutning ved Eirik Bornø, 1. nestleder Negotia.
12:00   
Lunsj
13:00  
Avreise