Innregulering Grunnkurs
Et godt inneklima er avhengig av et ventilasjonsanlegg som fungerer godt og er innregulert riktig. Hensikten med dette kurset er å gi deltakerne kunnskap om innreguleringsmetoder, instrumentering, målemetoder og anleggstekniske forutsetninger for innregulering av ventilasjonsanlegg. Kurset er egnet for saksbehandlere i prosjektering og utførelse, innreguleringspersonell, kontrollører og driftspersonell.

Dokumentasjon:
Deltagere får omfattende kurskompendie. Kursbevis ved gjennomført kurs.
Program
Tirsdag 10. mars
Tid
Tema
08:30
Registrering- Utdeling av kursmateriell - Kaffe - Innledning
09:00
Innregulering etter proporsjonalmetoden
10:30
Pause
10:40
Målemetoder for luftmengde
Vanlige fellesnordiske metoder
Prandtlrør-måling
Nøyaktihet - toleranse
11:30
Lunsj
12:10
Gruppeinndeling
12:20
Gruppe 1, 2 og 3
- Forberedelse for innregulering
- Teorioppgave, del 1

Gruppe 4, 5 og 6
Praktiske oppgaver
- Modellanlegg
- Virkelig anlegg + instrumenter
- Luftmengdemåling
13:40
Pause
13:55
Gruppe 1, 2 og 3 fortsetter
- Anleggstekniske forutsetninger
- Parktisk måling av SFP
- Teorioppgave del 2

Gruppe 4, 5 og 6 fortsetter
Praktiske oppgaver:
- Modellanlegg
- Virkelig anlegg + instrumenter
- Luftmengdemåling
16:45
Slutt første dag
Onsdag 11. mars
Tid
Tema
08:00
Innregulering etter trykkfallsberegninger.
Forinnstilling og DPM-metoden
08:50
09:00
Pause
Innreguleringsskjema på PC
09:30
Pause
09:40
Innregulering av VAV-anlegg
10:20
Gruppeinndeling
10:30
Gruppe 4, 5 og 6
- Forberedelse for innregulering
- Teorioppgave, del 1

Gruppe 1, 2 og 3
Praktiske oppgaver
- Modellanlegg
- Virkelig anlegg + instrumenter
- Luftmengdemåling
11:50
Lunsj
12:30
Gruppe 4, 5 og 6 fortsetter
- Anleggstekniske forutsetninger
- Praktisk måling av SFP
- Teorioppgave, del 2

Gruppe 1, 2 og 3 fortsetter
Praktiske oppgaver
- Modellanlegg
- Virkelig anlegg og instrumenter
- Luftmengdemåling
13:50
Pause
14:00
Gruppearbeid fortsetter
15:20
Plenum: 
Spørsmål - Diskusjon - Oppsummering - Utdeling av kursbevis
15:45
Slutt
Med forbehold om mindre endringer i program.