Norsk bygningsfysikkdag 2020
Webinar
Bygningsfysikk for fremtidens klimatilpassa nullutslippsbygg 

I år arrangerer vi et forenklet seminar via streaming. Det vil bli syv foredrag med chat-funksjon, hvor spørsmål besvares etter hvert foredrag.

Deltakerne vil få tilsendt lenke til webinaret i forkant på e-post.
NORSK BYGNINGS­FYSIKK­DAG har etablert seg som en arena for å dele kunnskap om bygningsfysiske utfordringer og løsninger som er nyttige for bygge­næringen. Fra forskningen presenteres ny kunnskap om ZEB-laboratoriet, en ny anvisning om solcelleanlegg på bygninger og kompakte tretak med fuktadaptiv dampsperre. Videre presenteres klimatilpasning i framtidens BREEAM Nor, fuktsikringstiltak for konstruksjoner mot grunnen, krumspring i Alabasthallen på Nasjonalmuseet samt fukt i tak med KLT-elementer. 
PROGRAM
Tid
 
09:00-09:05
Velkommen, Lars Gullbrekken, SINTEF
09:05-09:25
ZEB-laboratoriet: et laboratorium, kontor og 
undervisningsbygg – og en kilde til innovasjoner
 • Utvikling i samspill
 • Underlag for nye byggeteknikker
Berit Time, SINTEF
09:25-09:45
Prosjektering av solcelleanlegg på bygninger – 
ny anvisning i Byggforskserien om PV
 • Kommende anvisning i Byggforskserien
 • Ansvar og krav ved prosjektering
 • Byggetekniske egenskaper og ytelser
Birgit Risholt, SINTEF
09:45-10:05
Kompakt tretak med fuktadaptiv (smart) dampsperre - en tilgivende konstruksjon
 • Hva er hensikten med en smart dampsperre?
 • FoU-erfaringer
 • Forutsetninger og begrensninger for bruk
Stig Geving, NTNU
 
10:05-12:00
Pause
12:05-12:30
Klimatilpasning i framtidens BREEAM Nor
 • Arbeidet med ny BREEAM-NOR 2021
 • Foreløpig innretning på kriterier for klimatilpasning i den nye manualen.
Viel Sørensen,Grønn byggalianse
12:30-13:10
Konstruksjoner mot grunnen – fuktsikringstiltak
 • Hovedutfordringer
 • Anbefalinger i ulike land med kaldt klima
Silje Asphaug, NTNU
13:10-13:30
Bygningsfysiske krumspring i Alabasthallen på Nasjonalmuseet
 • Sammenhengen mellom valg av materialer og valg av ventilasjons- og oppvarmingsprinsipp i dobbeltfasade.
Ann-Magritt Larsen Glømmen, Statsbygg
13:30-13:50
Fukt i kompakte tak med bærekonstruksjon i KLT 
(massivtre)
 • Fuktsikker bygging av kompakte tak med massivtre­elementer
 • Fuktbevegelser i massivtre
 • Feltundersøkelser
Jørn Emil Gaarder, SINTEF
 
13:50-14:00
Avslutning, Lars Gullbrekken, SINTEF

Praktisk informasjon

Tid: 
26. november 2020, kl. 09.00-14:00.
Pause ca. kl. 10:05-12:05.
Pris:
kr. 1 000,- eks mva.
Påmeldingsfrist:
Bindende påmelding innen 20.11.2020. 
Ved avmelding etter denne dato belastes halv kursavgift, ikke benyttet kursplass belastes med full kursavgift. Deltakeravgiften må være betalt før kursstart.

Deltakerne vil motta en lenke til webinaret på e-post dagen før webinaret avholdes.
www.sintef.no/community                                                                                                      www.ntnu.no