Med forbehold om justeringer.
Program onsdag 3. november - Foreleser Ben Harris
kl 09.00 - 10.00Ankomst, registrering
kl 10.00 - 10.10Åpning av kurset
kl 10.10 - 10.50Laboratory analysis in renal disease
kl 10.50 - 11.30Inherited renal diseases in cats and dogs, inkluding ectopic ureters, renal deformities etc
kl 11.30 - 12.30Lunsj
kl 12.30 - 13.00Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 13.00 - 13.45Chronic renal insufficiency in cats and dogs
kl.13.45 - 14.30Acute renal insufficiency in cats and dogs
kl 14.30 - 15.00Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 15.00 - 15.45Feline sterile lower urinary tract disease
kl 15.45 - 16.15Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 16.15 - 17.00Urolithiasis in cats and dogs
kl 19.00Sosiale aktiviteter og servering
Program torsdag 4. november - Foreleser Ben Harris
kl 09.00 - 09.45Urinary tract infections - maximising detection and improving response
kl 09.45 - 10.30Diagnostic imaging in urologic disease
kl 10.30 - 11.00Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 11.00 - 11.45Polyuria and polydipsia - background pathophysiology and diagnostic approach
kl 11.45 - 12.15Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 12.15 - 13.00Renal disease in multi systemic disease
kl 13.00 - 14.00Lunsj
kl 14.00 - 14.45Nephrotoxins - diagnosis and management
kl 14.45 - 15.30Prostatic disease and infections in the urinary tract of male dogs
kl 15.30 - 15.45Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 15.45 - 16.45Årsmøte SVF
kl 19.30Middag
Program fredag 5. november

Kirurgi 
Foreleser Jon Hall
Ultralyd/medisin 
Foreleser Ben Harris / Nina Ottesen
kl 09.30 - 10.15Urethral obstruction of the dog and cat, cystotomyCystoskopi, Harris
kl 10.15 - 10.45Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 10.45 - 11.30Penile surgery. Urethral prolapse, urethrotomy, urethrostomy, partial and complete penile amputation, hypospadiaUnblocking the cat, Harris
kl 11.30 - 12.30Lunsj
kl 12.30 - 13.15Ovariectomy and orchidectomy. Standard neutering variations, laparoscopy, cryptorchidismUltralyd av nyrer og ureter, Ottesen
kl 13.15 - 14.00Prostatic surgery and perineal herniaUltralyd av blære, Ottesen
kl 14.00 - 14.30Besøk i fagtekniske utstillinger
kl 14.30 - 15.15Ureteral obstruction, renal and ureteral surgery.Ultralyd av prostata, Ottesen