Fredag 19. november
kl 08.00 - 08.30Registrering
kl 08.30 - 08.35Åpning av kurset
kl 08.35 - 09.40Røntgenundersøkelser ved kjøp og salg. Kvalitet og valg av projeksjoner
v/ Lars Olaf Moen, veterinær, spesialist i hestesykdommer, Romerike Hesteklinikk
kl 09.40 - 10.00Kaffepause og besøk i fagtekniske utstillinger
kl 10.00 - 10.45Røntgenundersøkelser ved kjøp og salg. Tolkning og problemstillinger
v/ Lars Olav Moen, veterinær, spesialist i hestesykdommer, Romerike Hesteklinik
kl 10.45 - 11.30Paneldebatt og diskusjon
kl 11.30 - 12.30Lunsj
kl 12.30 - 13.30Veterinærens oppgave med hensyn til rytterens påvirkning på hestens asymmetrier. 
v/Maria Therese Engell, veterinær, Kalnæset hesteklinikk
kl 13.30 - 13.50Kaffepause og besøk i fagtekniske utstillinger
kl 13.50 - 14.45Unghest og trening, bevegelses-assymetri
v/Elin Hernlund, klinikkveterinær, hesteklinikken SLU, Sverige
kl 14.45 - 15.05Kaffepause med besøk i fagtekniske utstillinger
kl 15.05 - 15.50Bakbenshaltheter hos ride-og travhester. Hva viser de siste studiene og hvordan kan vi som veterinærer få hjelp til å evaluere?
v/Maria Therese Engell og Elin Hernlund
kl 15.50 - 16.30Bevegelses-asymmetri hos travhest
v/Anne Selven Kallerud, Hesteklinikken, NMBU Veterinærhøgskolen
kl 16.30 - 16.45Diskusjon og spørsmål
kl 17.00 - 18.00Årsmøte HVF
kl 19.00Aperitiff i foajeen, middag kl 19.30
Lørdag 20. november
kl 08.30 -09.00Virtuell omvisning på dyresykehuset hest, NMBU. Informasjon om pågående forskningsprosjekter
v/Siv Hanche Olsen, Hesteklinikken, Veterinærhøgskolen
kl 09.00 - 09.40Kverke, Borelia, genetiske muskellidelser. Tre høyaktuelle tema. Prøvetaking og hva betyr svarene du mottar
v/Siv Hanche Olsen, Hesteklinikken, Veterinærhøgskolen
kl 09.40 - 10.00Kaffepause med besøk i fagtekniske utstillinger
kl 10.00 - 10.40Seksuell helsekontroll og evaluering av hopper for AI
v/ Caroline Sorknes Haadem, universitetslektor, NMBU Veterinærhøgskolen
kl 10.40 - 11.30

Assisted reproductive techniques: hvilke muligheter finnes og hva kan tilbys i Norge
v/Caroline Sorknes Haadem, universitetslektor, NMBU Veterinærhøgskolen

kl 11.30 - 12.30Lunsj
kl 12.30 - 13.15MR-undersøkelser. Hvilke kasus, når? Hva har vi lært så langt
v/Birgitte Myhre, klinikkveterinær, CertAVP, Bjerke Dyrehospital
kl 13.15 - 13.35Kaffepause med besøk i fagtekniske utstillinger
kl 13.35 - 15.00Sårbehandling. Tilnærming i felt, bruk av ulike materialer til ulike sår
v/Amanda Lynn Berggren, veterinær, Diplomat i kirurgi, Bjerke Dyrehospital
kl 15.00 - 15.20Kaffepause med besøk i fagtekniske utstillinger
kl 15.20 - 15.45Pandemi håndtering – en nasjon i krise, hva har vi lært?​​​​​​​
v/Line Vold, veterinær, avdelingsdirektør FHI
kl 15.45 - 16.15Smittevern, vårt ansvar overfor pasientene. Desinfeksjonsrutiner, utstyr
v/Magne Brekke, Karl Storz
kl 16.15Takk for nå og vel hjem!