Klima 2050 - dagen
Webinar 08:30-12:00
Forsknings-og innovasjonssenteret Klima 2050 vil redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvanneksponering i det bygde miljø. 

Vi gir et innblikk i noe av forskningen og innovasjonsaktivitetene knyttet til senteret. Fokus er nytteverdig og hvordan dette gir grunnlag for utvikling i partnerskapet. 


I år arrangerer vi et webinar. Det vil bli mange korte foredrag med chat-funksjon, hvor vi kan svare på ett par skriftlige spørsmål etter hvert foredrag.

Deltakerne vil få tilsendt lenke til webinaret i forkant på e-post
.
PROGRAM
08:30
Velkommen! Styreleder Grethe Bergly, Multiconsult
08:40
Forskningssenteret og innovasjonssystemet Klima 2050Berit Time, SINTEF
08:50
Beslutningsprosesser og konsekvenser, Maria Kollberg Thomassen, SINTEF
09:00
Klimanettverk Trøndelag for læring om klimatilpasningJøran Solli, Trondheim kommune
09:10
Bedre beslutninger med deling av forsikringsdataHege Hodnesdal, Finans Norge
09:20
Forretningsutvikling av rådgiverrollen innen overvannshåndteringPer Møller-Pedersen, Skjævelandgruppen
09:30

Klimatilpassa bygninger: hvordan arbeide for å redusere risiko, Tore Kvande, NTNU

09:40

PAUSE

09:50

Statsbygg bygningsmasse - fysisk klimarisikoHåkon Einstabland, Statsbygg

10:00

Overvannshåndtering for redusert risiko og økt nytteEdvard Sivertsen, SINTEF

10:10

Digital plattform for overvannsplanlegging i kommunerElisabeth Schjølberg, Multiconsult

10:20

Kunnskapsportalen Ovase.no - fra et studentinitiativ, via et forskningssenter til en varig forvalter og utvikler, ​​​​​​​Sigrid Langsjøvold, NVE

10:30
En boligutviklers vei mot klimatilpassa boligerSnorre Bjørkum, Norgeshus
10:40
Vannutløste skred: hva gjør vi for å redusere risiko? Anders Solheim, NGI
10:50
PAUSE
11:00
NVEs sikringshåndbok og kobling mot pilotprosjektet LaRiMiTSiv Åshild Seljesæter, NVE
11:10
Hvordan inkludere klimatilpasning i kost-nyttevurderinger hos veimyndigheteneGordana Petkovic, SVV
11:20
Pilotprosjekt ved Bodø statsjon: innovativ metodikk for overvåking og sikring av ustabil skråningIdun Holsdal, Multiconsult
11:30
Overvannshåndtering på nye RV3 - pilotprosjekt med fullskala installasjonKetil Sand, Skanska
11:40
Kan blågrønne tak bidra til å dempe flom? Resultater fra Høvringen, Tone Muthanna, NTNU
11:50
Takk for i dag! Hanne Rønneberg, SINTEF 

Praktisk informasjon

Tid: 
1. desember 2020, kl. 08:30-12:00.
10 minutters pauser ca. kl. 09:40 og 10:40.

I år arrangerer vi et webinar. Det vil bli mange korte foredrag med chat-funksjon, hvor vi kan svare på ett par skriftlige spørsmål etter hvert foredrag.
Deltakerne vil få tilsendt lenke til webinaret i forkant på e-post.

Påmeldingsfrist:
Bindende påmelding innen 26.11.2020. 

www.klima2050.no