PROGRAM
NORSK BYGNINGS­FYSIKK­DAG har etablert seg som en arena for å dele kunnskap om bygningsfysiske utfordringer og løsninger som er nyttige for bygge­næringen. Fra forskningen presenteres ny kunnskap om bygging i massivtre og tapeløsninger for bygg. Videre presenteres resultater fra slagregnsprøving på tegl, sammenligning av klimafotspor for betong- og trebygninger, samt bygge­tekniske løsninger med superisolasjonsmaterialer.
09:00 Velkommen

MASSIVTRE
09:05 Bygging med massivtre – erfaringer og eksempler fra entreprenør
Nye utfordringer i prosjekterings- og produksjonsprosesser 
Kompetanse og kunnskapsbehov – tverrfaglige utfordringer
Økonomi og kostnadsbilde 
Sigbjørn Faanes, Veidekke

09:30 Moholt 50I50 – arkitektoniske erfaringer fra et massivtreprosjekt
Fasadekonsept
Eksponering av massivtrekonstruk­sjon  
Detaljering
Mdh Arkitekter AS, Minna Riska

10:00 Massivtre – erfaringer og anbefalinger fra forskerverdenen
Erfaringer fra bransjen
Underlag for anvisning i Byggforsk­serien
Simen Wahlstrøm, M. Sc., NTNU

10:20 Pause
10:35 Teip – Quick fix og varig løsning?
Mange produkter på markedet – riktig bruk
Krav til underlag 
Bestandighet
Petra Rüther, SINTEF og Jørgen Young, Isola

11:05 Utfordringer ved sammenligning av klimafotavtrykk for bygninger
Mange studier sammenligner tre og betong – hva sier de?
ZEN case-studie av boligblokk – hva er viktig?
Christofer Skaar, SINTEF

11:30 Lunsj
FUKTSIKKER BYGGEPROSESS
12:30 Fuktproblemer i og etter byggeprosess
Fukt i byggeprosess
Skader og kostnadskonsekvenser
Finn Spjeldnæs, OPAK AS

12:50 Erfaringer fra byggtørking og fuktmålinger i byggeprosessen 
Byggvarme, avfukting og oppfølging av tørk
Måling i betong og treverk før lukking
Fjernlogging av temperatur og relativ fuktighet
Sigurdur Anton Ingvarsson, Polygon

13:10 Ny standard om fuktsikker bygge­prosess:  Organisering og gjennomføring av fuktsikker bygging
Formål med standarden
Fuktplanlegging og organisering
Fuktkontrollplan
Stig Geving, NTNU

13:30 Teglforblending – regntetthet og utforming
Hvordan og hvor mye vann trenger gjennom en teglforblending
Hva bør gjøres for å sikre en robust og bestandig konstruksjon 
Fredrik Slapø, SINTEF

13.50 Pause
14:05 Restaurant Under – utfordringer for bygningsfysikeren
Materialbruk
Bygningsfysiske utfordringer i prosjektet
Bjørn Erik Andersen, Asplan Viak

14:35 Radonsikring – er veien viktigere enn målet
Handlingsrommet for løsninger er for lite
Fokus på løsninger i store komplekse bygninger. 
Radonmembran er ikke nødvendigvis svaret i alle tilfeller
Er det noen fornuft i omfattende trykkreduserende tiltak i grunnen?
Pål Kjetil Eian, Norconsult

15:05 Termiske forhold i boliger – årsak og akseptkriterier 
Hvordan tolker vi myndighets­kravene
Hva er årsaken til overtemperaturer i boliger og hva kan aksepteres
Hvilke beregningsverktøy og grunnlag bør benyttes for å få pålitelige og reelle resultater.
Anna Marwig, Erichsen & Horgen

15.35 Byggetekniske løsninger med super­isolasjonsmaterialer
Materialegenskaper – laboratorie­testing
Muligheter og begrensninger 
Aktuelle byggetekniske løsninger
Jørn Emil Gaarder, SINTEF


15.50
    –
16:00 Avslutning


www.sintef.no/community          www.ntnu.no