Meet Ullevaal, 4. april 2019

PROGRAM
Tid
Tema
08:30-09:00
Registrering og kaffe
09:00-09:10
Introduksjon og velkommen   Sverre Holøs, SINTEF Byggforsk
Mindre juss og kluss ved eiendomssalg?
Fuktskader er en viktig kilde til konflikter. Lover og regelverk får derfor stor betydning for dem som arbeider med skader. Vi ser på hvordan forslaget til revidert avhendingslov vil endre bolighandelen som vi kjenner den, hvordan datalagringsdirektivet gir utfordringer ved datalogging og skadeundersøkelse. Vi får også en innføring i hvordan Gjensidige Forsikring går fram for å gi forsikring mot skjulte skader.
09:10-09:30
"Farligere" boligsalg med revidert avhendingslov - eller ærligere handel og mindre advokatmat?, Morten Meyer, Huseiernes Landsforbund
09:30-09:50
Personvern ved skadeutredning, rapportering og omsetning av bolig og eiendom, Øyvind Edissen Ransedokken, Føyen Torkildsen
09:50-10:10
Hvorfor vi tør garantere mot skjulte fuktskader, Simon André Olsen, Gjensidige Forsikring
10:10-10:15
Spørsmål til første akt
10:15-10:45
Fukt- og fruktpause, mingling og besøk hos utstillere
Skjeggkre: en fuktskade?
Skjeggkre er årets farsott, og skal vi tro alt som skrives, fins det en motgift som virker en dag, men ikke den neste. Den beste motgiften mot fuktskader er forebygging, men hvordan kan vi forebygge skjeggkre? Under mottoet "kjenn din fiende". Vil forskerne Johan Mattson og Halvard Høilund-Kaupang gi deg innsyn i hva skjeggkre er og hva som skal til for at det trives godt i norske bygg. Kanskje vi kan bruke kunnskap om fukt og temperatur til å forebygge, og vi diskuterer om forekomst av skjeggkre tyder på skjulte fuktskader.
Som en avrunding av de to første temaene legger vi opp til en diskusjon av hva som er en uakseptabel skade, og hva man må kunne forventes å leve med.
10:45-11:25
Skjeggkre: hvor kommer de fra, hva gjør de, når bør du oppdage dem, og hvordan bli kvitt dem?, Johan Mattsson, Mycoteam
11:25-11:45
"Normal fuktighet": Nok til en stor skjeggkrefamilie?, Halvard Høilund-Kaupang, SINTEF Byggforsk
11:45-12:05
Hva må vi tåle? Diskusjon med foredragsholderne
12:05-13:05
Lunsj
Vi tar oss vann over hodet! Grå, blågrønne og grønne tak.
Mange har oppdaget at taket kan brukes til mer enn å beskytte bygningen mot regn. Solceller, fordrøyingsbassenger, hager og til og med små parker finner stadig oftere plass på taket. Dette stiller store krav til takkonstruksjonen, og gjør det vanskeligere å oppdage svake punkter før det har utviklet seg store skader.  Erlend Andenæs fra NTNU og Grete Kjeldsen fra Multiconsult vil beskrive risikomomenter og gi gode råd om hvordan man kan best mulig kan sikre seg at prosjektering og utførelse blir god nok, mens Hege Gunnerud fra Protan forteller om utviklingsarbeidet fram mot en sikker løsning.
13:05-13:35
Risiko ved blågrønne takløsninger, Erlend Andenæs, NTNU
13:30-13:55
Slik laget vi fuktsikker løsning for tak med fordrøying, Hege Gunnerud, Protan
13:55-14:15
Hvordan lære av fuktskader på tak, Grete Kjeldsen, Multiconsult
14:15-14:50
Fukt- og fruktpause, mingling og besøk hos utstiller
Fuktmåling og fuktvarsling
Fuktmåling kan by på hodebry i både nye og gamle bygninger. Hvordan måle fukt på riktig sted i konstruksjonen – gjerne der det er mest kronglete å komme til? Hvordan takler vi ulike materialer, innslag av lim, salter og andre kompliserende faktorer? 
Det kan ofte være smart å følge fuktnivået i en konstruksjon over tid, for eksempel for å se om et tiltak har fungert etter hensikten. Vi viser eksempler på hvordan dette kan gjøres, både i nye og gamle bygninger, over kort og lang tid – og noen utfordringer man kan støte på underveis.
14:50-15:30
Fuktmåling og logging i kompliserte konstruksjoner, Mari Sand Austigard, Mycoteam
15:30-15:55
Nye muligheter med ny måleteknologi, Tom Robert Sletta, Finisterra
15:55-16:00
Spørsmål og takk for i dag! Sverre Holøs, SINTEF Byggforsk
Vi tar forbehold om endring i programmet.
www.sintef.no/byggforsk                               www.mycoteam.no