VELKOMMEN TIL WEBINAR!
 
Du er invitert til å delta på Webinar med tema «Jobbsøking fra A-Å» med Jon Fredrik Alfsen fra Impaktor.


Onsdag 17. mars kl. 10.00-11.30.


Webinaret er for deg som søker ny jobb, som ønsker karriereutvikling eller er nysgjerrig på tema.
Negotia vil også gi en kort orientering om medlemstilbud som er relevant relatert til tema.

Webinaret varer i ca. 1 time og 30 minutter. Inkludert en kort pause og er gratis for deg som er medlem i Negotia.
​​​​​​​


Målet med webinaret er å gi deltakerne økt kunnskap og ferdigheter i jobbsøking.

Innhold i webinaret:
  • Kort innledning om forholdet mellom rekruttering og jobbsøking
  • Karriere og kompetansebevisstgjøring – et viktig fundament før jobbsøking
  • Det formelle markedet (annonse, jobbsøknad, CV)
  • Det uformelle markedet – hvordan angripe det uformelle markedet?
  • Planlegge og gjennomføre jobbintervjuet

Deltakerne vil i etterkant av seminaret få tilsendt/lagt ut artikler om:
  • Det å skrive jobbsøknad
  • Artikkel om CV
  • Jobbintervjuet
  • Hvor finnes jobbene (om det formelle og uformelle markedet)
  • Foiler fra seminaret blir også delt