Smart Kommune seminar, onsdag 22. januar 2020
Agenda kommuneseminar med fokus på Smartby og teknisk sektor
Telenor Expo, Fornebuveien 30, 1330 Snarøya

09.00
Seminaret åpnes v/ Egil Bredgaten, Telenor Ambassadør

Vi digitaliserer Norge
v/ Ove Fredheim, Leder divisjon Bedrift, Telenor Norge

Digital tvilling og simulering av Ålesund
v/Helge Veum, Digitaliseringsdirektør Ålesund kommune og
Joel Mills, Adm. direktør, OSC Offshore Simulation Centre

Smart by som utgangspunkt for adferds endring. Hvordan kan Bodø bruke
smart teknologi til å inspirere til mer miljøvennlig mobilitet?
v/Solveig Lakså, Miljørådgiver, Bodø Kommune og 
Vemund Kristiansen, Prosjektleder NordKontakt AS

IoT og Stordata – sentrale byggeklosser i Smarte Byer og Kommuner
v/Marte Ruud Sandberg, Product Marketing Manager og
Mette Kristine Kanestrøm, Product Manager, Telenor Bedrift

10.30
Kaffepause (10.30-10.45)
10.45
Beredskap og varsling av naturkatastrofer
v/Per Kjøllesdal, Ordfører Stryn kommune

Prediksjon og varsling av flom i Nord Gudbrandsdalen
v/Ole A. Smidesang, Prosjektleder Sel kommune

Kan ny teknologi gi oss bedre varsling og innsikt ved en naturkatastrofe?
v/Oddbjørn Bruland, Professor og studieprogramledere «Hydropower Development», Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU

12.00
Lunch (12.00-13.00)
13:00
Næringslivet i fremtidens Smarte byer
v/Ivar Horneland Kristensen, Adm. direktør, Virke

Lysgaten i Gjøvik – i tett samarbeid med akademia og næringsliv
v/Pål Godard, Programleder Smart Gjøvik, Gjøvik Kommune 
og Mohammad Derawi, professor ved NTNU

Fulldigitalisert byggesøknadsprosess snart en realitet
v/Jorunn Kragset, Forretningsutvikler, Norkart

5G som muliggjørende teknologi i Smarte Byer
v/Patrick Waldemar, Vice President, Telenor Research

14:30
Kaffepause (14.30-14.45)
14:45
e-Torg revolusjonerer tilgangen til kommunale data for næringslivet
v/Kenneth Øyen-Eriksen, Rådgiver, Norkart AS og Gaute Grønmo, partner, 
NielsTorp Arkitekter

Digitalisering av prosesser i Nordreisa kommune
v/Berit Kalseth/Elinor Evensen, Nordreisa kommune og Aleksander Øines, Daglig leder, Digital Medarbeider AS

Modernisering av koppernettet – og hvilke muligheter gir dette norske kommuner
v/Arne Quist Christensen, Moderniseringsdirektør, Telenor Norge

16:00
Avslutning

Med forbehold om endringer.


© Telenor Norge AS