Norsk bygningsfysikkdag 2021
25. november | Meet Ullevaal
PROGRAM
  
  
08:00
Registrering
09:00
Velkommen
Siri Hunnes Blakstad, konferansier, SINTEF Community
09:05
Rammeverk for kvalitetsrisiko for grønne tak
 • Hvorfor bygge grønne tak
 • Hva som kan gå galt med takene
 • Hvordan byggskader kan forebygges
Erlend Andenes, NTNU
09:30
Klimatilpasning og forsikring
 • Forsikring mot naturskader og
 • klimatiske skader
 • Hvordan Gjensidige jobber med dagens og morgendagens klimatiske utfordringer
Simon Andre Olsen, Gjensidige Forsikring
09:50
Pause
10:10
Helhetlig risikoverktøy for fuktsikker oppgradering av småhus
 • Forskningsprosjektet OPPTRE
 • Risikoreduksjon ved kompenserende tiltak
Berit Time, SINTEF Community
11:30
Nytt fra Byggforskserien
 • Endrede krav til lufting av skrå tak
 • Liggende og stående trekledning
 • Overlyselementer kompakte tak
 • Fuktsikkerhet
 • Kontrollpunkter
 • Uttørking og forebygging av byggfukt
 • Utfyllende bindingsverk
Aleksander Lundby, SINTEF Community
12:00
Lunsj
13:00
Glassfasader – nye anvisninger i Byggforskserien
 • Systemløsninger for glassfasader
 • U-verdier og energikrav i TEK
 • Detaljløsninger
Axel Bjørnulf, Norconsult og Luise Schlunk, SINTEF
13:30
Nytt fra forskningsfronten
 • Resultater fra større forsknings­prosjekter
 • Ferske SINTEF-rapporter
 • Andre publikasjoner
Lars Gullbrekken, SINTEF Community
13:50
Regntetthet for platekledninger med åpne horisontalfuger
 • Anbefalinger i Byggforskserien vs praksis
 • Skadeerfaringer
 • Tidligere forskning
 • Nye resultater fra slagregntester
Stig Geving, SINTEF Community
14:20
Ny standard – NS3515 Vann og fukt­skader i bygninger
 • Utbedring av vann- og fuktskader er ofte belemret med feil og forsinkelser
 • Kan nye NS 3515 rydde opp i rotet?
Mari Austigaard, Mycoteam
14:40
Pause
15:00
40 år som bygningsfysiker
 • Hovedtrekk i bygningsfysikken siste 40 år
 • Viktige områder jeg har påvirket
 • Hva er viktigst?
 • “Evige” problemområder
Sivert Uvsløkk, SINTEF Community
15:30
Dagslys, energi og løpende drift – rehabilitering av Forskningsveien 1
 • Bevaring, gjenbruk og gjennomføring av bærekraftige tiltak
 • Supervinduer i et industrielt elementsystem med fasadeglass, reflektorer og LED.
Cathrine Vigander, ELEMENT Arkitekter AS
15:50
Avslutning
Vi tar forbehold om endring i programmet.
www.sintef.no/community