Velkommen

Hjertelig velkommen til Røde Kors’ digitale landsmøte 2020!

Landsmøtet er både vårt høyeste demokratiske organ og et humanitært toppmøte der tillitsvalgte fra hele landet deltar for å sette retning for Røde Kors. På landsmøtet bestemmer vi sammen retningen for Røde Kors, vi feirer våre felles resultater og vi bygger kultur.
Verden rundt oss er i endring, og vi må tilpasse oss i møte med store, humanitære utfordringer. I år er også digitalt landsmøte et bevis på nettopp dette. Koronapandemien har gitt oss en utfordring, ved at vi ikke kan møtes fysisk. Men vi som beredskapsorganisasjon løser det. Jeg gleder meg til å se dere alle på skjermen! 

Vår humanitære handlekraft avhenger av at vi har sterke lokalforeninger og gode aktiviteter som passer til behovene. For å lykkes, må vi ha gode ledere og engasjerte frivillige. Når vi treffes til landsmøte, er det også for å motivere, styrke og inspirere til videre engasjement i vårt arbeid for dem vi er til for.

Røde Kors i Norge har gjennom 155 år tatt initiativ, vært nyskapende, avdekket, hindret og lindret menneskelig nød og lidelse. Det er dette som er utgangspunktet når vi skal diskutere hvordan Røde Kors er best rustet til å møte morgendagens humanitære behov. Dette kan vi bare gjøre i fellesskap, og jeg bruker derfor anledningen til å oppfordre alle landets lokalforeninger til å stille på årets landsmøte. Din stemme betyr noe!

La oss sammen gjøre dette landsmøtet til et møtested for inspirasjon og engasjement!Velkommen!

signatur mindre logo.png

Robert Mood
President i Norges Røde Kors