HelsA kickoff på Rockheim
16. september, 13:00-16:00 | Rockheim 
KOM NÆRMERE
– Kom nærmere byen, brosteinene og menneskene rundt deg
Under pandemien har vi alle følt på at vi savner å være sammen med andre mennesker, være nær hverandre, kunne gjøre ting sammen og bare møtes spontant. Vi har gjennom det siste året blitt veldig flinke til å holde avstand – 1 meter – 2 meter, vi har lært oss hva kohorter er og det har vært strenge regler for antall besøkende i hjemmene våre.  Nå er det viktigere enn noen gang at vi tar byen, uterommene og samhandlingen tilbake.
"Kom nærmere" handler om å vise hvilke muligheter vi har gjennom inkluderende arkitektur og helende arkitektur i byplanlegging, samfunnsplanlegging, eldre- og rusomsorg, til å gi mennesker muligheter til å møtes, SE hverandre og være sammen. Mennesker trenger mennesker og byene trenger mennesker og møtesteder.

Geminisenteret HelsA er et senter for forskning og utvikling innen helsefremmende arkitektur og omgivelser. Nå inviterer vi til et faglig arrangement på Rockheim der vi tar for oss hvilke utfordringer og muligheter vi har knyttet til byene og tettstedene våre.

HelsA ledes av SINTEF, NTNU og NTNU Samfunnsforskning.
HelsAs prosjektweb: https://www.sintef.no/projectweb/geminisenteret-helsa/
Det vil også være mulig å følge arrangementet digitalt. Lenke vil bli sendt ut til deltakerne i forkant.  

Praktisk informasjon

Tid og sted:
16. september kl. 13:00-16:00. Sosialt arrangement fra kl. 16:00 til 18:00. Rockheim, Trondheim, www.rockheim.no

Arrangementet streames og det vil også være mulig å følge arrangementet digitalt. Lenke vil bli sendt ut til deltakerne i forkant.  


Påmelding:
Fysisk deltakelse, faglig arrangement på Rockheim (gratis). (Begrensninger på 50 personer. Første person til mølla gjelder). Påmeldingslink øverst på nettsiden.

Digital deltakelse (gratis).  Lenke til arr. vil bli sendt ut til deltakerne i forkant. Påmeldingslink øverst på nettsiden.

NB: Påmelding til sosialt arrangement etter det faglige er påkrevd pga matbestilling. Husk å melde deg på hvis du ønsker å delta!

Påmeldingsfrist:
13. september.

www.sintef.no   |   www.ntnu.no
Adresse:

Brattørkaia 14, 7010 Trondheim
www.rockheim.no