Kunnskapspakke for godstransport
Digital konferanse | 8. januar | kl. 10:00-12:00

Transportsektoren er i endring, og vi må benytte muligheten til å tenke helt nytt, med ny teknologi og ny kunnskap. 

På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune har SINTEF og NTNU utført et forprosjekt om godstransport. Resultatene presenteres i et webinar for hele transportsektoren fredag 8. januar.
 
Målet med kunnskapspakken er å utvikle ny kunnskap og innovasjon for et helhetlig og bærekraftig transportsystem. Kunnskapspakken omfatter bylogistikk, knutepunkt, modeller og verktøy, infrastruktur og bærekraftige transportsystemer.
 
Digitalisering og utvikling av utslippsfrie og autonome kjøretøy åpner for nye løsninger for transport på vei, sjø, bane, og i lufta.
 
- Kunnskap og nye løsninger må utvikles på tvers av sektorene, derfor ønsker vi alle i godstransportnæringa velkommen til seminaret, sier spesialrådgiver Beate Kvamstad-Lervold i SINTEF.
 
 På arrangementet vil vi:   
  • Presentere resultatet fra forprosjektet "Kunnskapspakke for godstransport" og oppsummere SINTEF og NTNUs anbefalinger til Trøndelag fylkeskommune.
  • Debattere hva bør vi jobbe videre med og se på muligheter for finansiering
Webinaret er for alle i godstransportnæringa, det være seg vareeiere, transportører, logistikkselskaper, offentlige aktører og andre med interesse for eller kobling til godstransport.

Arrangementet er gratis.  

I god tid før selve arrangementet vil deltakerne motta mail med lenke til plattformen som benyttes for den digitale konferansen.  

Arrangør av konferansen er Trøndelag fylkeskommune, NTNU og SINTEF.

PROGRAM
10:00
Velkommen
10:05
Trøndelag fylkeskommunes syn på utfordringer knyttet til godstransport. Hva har vi gjort og hva gjør vi videre?
10:15
Presentasjon av arbeidet som er gjort i forprosjektet "Kunnskapspakke godstransport"
10:25
Temaområde 1: Bylogistikk
10:35
Temaområde 2: Knutepunkt
10:45
Temaområde 3: Modeller og verktøy
11:05
Temaområde 4: Infrastruktur                                                                                                                  
11:15
Temaområde 5: Bærekraftige transportsystemer
11:25
Hva bør vi ta tak i og jobbe videre med?
11:30
Debatt/diskusjon
11:45
Finansiering (NTP)
11:55
Oppsummering og avslutning

Praktisk informasjon

Tid: 8. januar 2021, kl. 10:00-12:00.
Arrangementet er gratis.  

I god tid før selve arrangementet vil deltakerne motta mail med lenke til plattformen som benyttes for den digitale konferansen.  

www.sintef.no/community