Program
Onsdag 03.11 - Tema: Anestesi av eksotiske dyr 
Foredragsholder: Mona N. Philippsen
Autorisert dyrepleier NMBU 2008. Certifisering i dyrepleie av eksotiske arter fra England (Girling&Fraser LTD). Jobber ved NMBU, underviser dyrepleiere og veterinærstudenter i eksotiske arter. 

Dag 1 vil ta for seg de fleste eksotiske dyr som man møter på i klinikken, som kaniner, marsvin, chinchillaer osv, men det er også mulig Mona går innom reptiler.

kl 09.00-10.00Ankomst, registrering
kl 10.00-10.05Åpning av kurset
kl 10.05-11.30Pre-anestetisk undersøkelse. Forskjell fra hund/katt. Forberedelse før anestesi
kl 11.30-12.30Lunsj
kl 12.30-13.15Intra-op: overvåkning, monitorering, væske, smerte, analgesi
kl 13.15-13.45Sponsortid JFA og liten Pause
kl 13.45-14.30Intraop: fortsetter
kl 14.30-15.00Besøk i fagteknisk utstilling
kl 15.00-15.45Post-op, sjokk, kasus, toksiske legemidler
kl 15.45-16.00Pause
kl 16.00-16.45Post-op, sjokk, kasus, toksiske legemidler forts. Spørsmål og KAHOOT
kl 19Sosiale aktiviteter og servering sammen med deltakerne fra SVFs høstkurs


Dag 2 og 3 retter seg mer mot anestesi generelt, så om man ikke har gassanestesi vil man fortsatt ha god nytte av det. Selvfølgelig vil noe være med et anestesiapparat som utgangspunkt fordi bruken av det er svært relevant i mange caser.

Torsdag 04.11 - Tema: Grunnleggende anestesi av hund og katt
Foredragsholder: Andreas Lervik 
Veterinær og Europeisk spesialist i veterinæranestesi (Dipl. ECVAA)
Specialist i hundens och kattens sjukdomar (Steg I)

kl 08.30-09.00Registrering for nye deltakere
kl 09.00-10.00Anestesi; definisjoner, risiko og menneskelige feil
kl 10.00-10.30Besøk i fagteknisk utstilling
kl 10.30-11.15Monitorering under anestesi del 1
kl 11.15-12.00Monitorering under anestesi del 2
kl 12.00-12.15Besøk i fagteknisk utstilling
kl 12.15-13.00Anestesiapparatet, hvordan fungerer det egentlig?
kl 13.00-14.00Lunsj
kl 14.00-14.45Balansert Anestesi og kontinuerlige infusjoner
kl 14.45-15.15Besøk i fagteknisk utstilling
kl 15.15-16.00Hjerte-lunge-redning / RECOVER-guidelines
kl 19.30FestmiddagFredag 05.11 - Tema: Avansert anestesi av hund og katt.
Foredragsholder: Andreas Lervik

kl 09.30-10.30Ventilasjon under anestesi                                                                   
kl 10.30-10.45Besøk i fagteknisk utstilling
kl 10.45-11.30Kapnografi og spirometri
kl 11.30-12.30Lunsj
kl 12.30-14.00Monitorering av det kardiovaskulære systemet
kl 14.00-14.30Besøk i fagteknisk utstilling
kl 14.30-15.15Hypotensjon under anestesi