Foredragsholdere PVF 2020

Rebecka Westin, veterinær/PhD og forsker, Sveriges lantbruksuniversitet, Skara
Carl Andreas Grøntvedt, veterinær/Dipl. ECPHM og fagansvarlig gris, Veterinærinstituttet Oslo
Marianne Oropeza-Moe, veterinær/PhD/Dipl. ECPHM, NMBU Sandnes  
Maria Stenklev, veterinær, Nortura
Arvid Reiersen, veterinær, Mattilsynet 
Sondre Naadland, Helsetjenesten for svin, Animalia
Sigve Berland, veterinær, Nærbø veterinærkontor
Stine Gulliksen, veterinær, Animalia