Program STAT

Akademikernes hovedtariffavtale - muligheter og handlingsrom
09.30 - 10.00Registrering, kaffe og lett bevertning
10.00 - 10.30Akademikernes hovedtariffavtale
  • Om Akademikerne
  • Kort historikk
10.30 - 11.30Tariffoppgjøret 2021
  • Resultatet av tariffoppgjøret 2021
  • Lønns- og forhandlingsbestemmelsene i HTA
11.30 - 12.30Lunsj
12.30 - 14.00Gjennomføring lokale forhandlinger
  • Lokale parters ansvar og handlingsrom
  • Problemstillinger og eksemplar på løsninger