PROGRAM 
Vi forbeholder oss retten til at det kan komme endringer i programmet!
Fredag 10. januar 2020
Vi gjør oppmerksom på at fredag er det lagt opp til fellesprogram og at lørdag er delt opp i sesjoner.
10:00 
Innsjekking/registrering
11:00
Lunsj
12:00
Åpning av årets Sørlandssamling
Jon Leif Eikaas
12:05
Overordna om klima og inngått klimaavtale
Sigrid Hjørnegård, NB's nye generalsekretær
12:35
Prosjekt Klimasmart landbruk
Svein Skøien, Klimasmart Landbruk
13:20
Fremtidsgrisen
Olav Eik-Nes, Norsvin
14:00
Pause med enkel matservering
14:45
Aktuelt fra Innovasjon Norge på landbruksområdet
Spesialrådgiver Kjell Bruvoll
15:15
Husdyras rolle i bærekraftig matproduksjon i Norge
Odd Magne Harstad, NMBU
16:00
Forsøksfjøset sin oppgåve i klimaforskningen
Knut Røflo, Felleskjøpet Rogaland Agder
16:30
Agri Analyse - oppsummering
Chr. Anton Smedshaug, Agri Analyse
17:15
SLUTT
18:45
NYTT i år! Sosialt og moro for unge bønder
Kahoot, mingling og bli kjent
20:00
Middag/Underholdning/Sosialt samvær og utdeling av "Mi har det greit prisen"
Lørdag 11. januar 2020
For alle gruppene: Oppstart klokken 09.00, kaffe/frukt klokken 11.30 og lunsj klokken 13.45
Svin
Møteleder: Knut Helmer Feltstykke
09:00
Tema
v/Siv Solheim, Nortura
10:15
Tema
v/Olav Eik-Nes, Norsvin
11:30
Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)
12:15
Slik driver vi
v/Øyvind og Britt Fossdal
13:30
Oppsummering i plenum
13:45
Lunsj og hjemreise
Melk
Møteleder: Knut Schibevåg
09:00
Ny Geno Avlsplan og avlstiltak i Geno, hvordan utnytte dette på egen gård?
v/Hanna Storlien, Geno
10:30
Rett og rimelig fôring av mjølkeku
v/Ola Stene, Felleskjøpet Rogaland Agder
11:30
Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)
12:15
Nedskalering av melkeproduksjonen - Jakten på marginen
v/Jonny Fjukstad og Gry-Heidi Omland Honnemyr, TINE
13:30
Oppsummering i plenum
13:45
Lunsj og hjemreise
Kjøtt
Møteleder: Hildur Brøvig
09:00
Målretta fôring av ammeku og slakteokser gjennom året
v/Ola Stene, Felleskjøpet Rogaland Agder
10:15
Bedre drift med avlsarbeid
v/Elisabeth Kluften, Nortura
11:30
Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)
12:15
Høsten er en krevende periode. Når, og hvordan skal kalven avvendes og kvigene inn fra beite
v/Bengt Egil Elve, Nortura
13:30
Oppsummering i plenum
13:45
Lunsj og hjemreise
Sau
Møteleder: Stian Espedal
09:00
Slik driver jeg - bruk av gjeterhund i saueholdet
v/Audun Seilen, Gjeterhundrådet i NSG
10:15
Økonomisk sauehold
v/Finn Avdem, fagsjef i Nortura
11:30
Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)
12:15
Sauen som utmarksforvalter
v/Stian Espedal, Nortura
13:30
Oppsummering i plenum
13:45
Lunsj og hjemreise
Grønt / Plantekultur / Økonomi
Møteledere: Sigbjørn Leidal og Knut Sigurd Haugå
09:00
Presisjonslandbruk. Slik oppnår vi en økonomisk og klimamessig gevinst
v/Jogeir Agjeld, NLR sentralt
10:00
Klimabelastning og kostnader ved ulik håndtering av husdyrgjødsel og ved fortørking av gras
v/Jan Karstein Henriksen og Erlend Vandeskog, NLR Agder
11:00
Slik driver jeg - med best mulig utnyttelse av husdyrgjødsla på min gård
v/Jan Petter Gjertsen, Farsund
11:30
Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)
12:15
Karbonlagring i jord. Hva kan den enkelte bonde gjøre for å bidra i klimaregnskapet og samtidig forbedre jordhelsa
v/Hege Sundet, NLR Østafjells
13:30
Oppsummering i plenum
13:45
Lunsj og hjemreise
Gårdens tilleggsnæringer
Møteleder: Frank Bjerg Sigvaldsen
09:00
Ungskogpleie
v/Kai Ove Kvinlaug, AT Skog SA
10:30
Kvinner i skogbruket, hvem er vi?
v/Kjersti Rørmoen
11:30
Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)
12:15
Inn på tunet Sørlandet SA
v/Åse Hodne Hørsdal, daglig leder IPT Sørlandet SA
12:45
Veien fra oppstart til godkjent inn på tunet tilbyder
v/Åge Andre Brømnes og Ragnhild Eppeland Brømnes
13:30
Oppsummering i plenum
13:45
Lunsj og hjemreise