Agenda
09.00
Seminaret åpnes
v/Egil Bredgaten, Telenor Ambassadør, Telenor Bedrift

Vi digitaliserer Norge
v/Ove Fredheim, leder bedrift, Telenor Norge AS

Digitaliseringsstrategien for grunnutdanningen 2017-2021 – status og erfaringer bla. fra den «teknologiske skolesekken»
v/Trond Ingebretsen, Direktør for digitalisering, Utdanningsdirektoratet

Digitalisering i Bærum-skolen – og erfaringer med utrulling og test av nye tjenester som digitalt undervisningsopplegg Bruk Hue
v/ Siv Herikstad, Kommunalsjef Oppvekst skole, Bærum kommune
og Ana Brodtkorb, Leder for samfunnsansvar og bærekraft, Telenor Norge AS


Digital skole og digitale elever – med utforskende matematikk
v/Anders Baumberger, Redaktør, Kikora AS
10.45
Kaffepause

Hvordan Gloppen avdekket og løftet den digitale kompetansen
v/Geir Liavåg Strand, Organisasjonssjef, Gloppen kommune og Bernt Nilsen, Adm. direktør, Datakortet AS

Ungdomsbedrift løser opplæringsproblem for flyktninger
v/Marie Iversen og Julie Storstein Sundstrøm, TechBoost UB

Hvorfor har vi valgt å ikke satse på nettbrett på Sandnes skole
v/Frode Buarø, Rektor, Sandnes skole, Sør-Varanger kommune

Hva skal til for økt digitalisering innenfor skole og oppvekst?
v/Heidi A. Austlid, Adm. direktør, IKT Norge
12.15
Lunch

Olines digitalpedagogiske oppvekst - en fortelling fra fortiden, nåtiden og framtiden
v/Steffen Ruud, Digital-pedagogisk rådgiver og Hege Aasland, sjef for IT support, Kongsberg kommune

Hvordan innføre og ta i bruk effektive undervisningsverktøy på iPad
v/ Synnøve Ekroll, Pedagogisk Rådgiver, Apple og Lene Lindquist Moen, Pedagogisk leder, TechStep As

Smarte kommunale skolebygg og barnehager ved hjelp av sensorer og IoT
v/Liv Jorstad Paulsen, Innovasjonsleder Smarte Bygg, Telenor Norge AS
14.45
Kaffepause

KMDs ferske «Kartlegging av Smarte Kommuner og Byer i Norge»
v/Morten Stenstadvold, Rådgiver, Agenda Kaupang AS

Smarte byer og kommuner krever moderne infrastruktur
v/Arne Quist Christensen, Moderniseringsdirektør, Telenor Norge AS
15.45
Avslutning