ONSDAG 1. SEPTEMBER, MEET ULLEVAAL, OSLO
Smitteverntiltakene i koronaårene 2020 og 2021 har dessverre ikke hindret vann- og fuktskader i særlig grad, og SINTEF og Mycoteam inviterer igjen til Nasjonalt fuktseminar.

På årets arrangement kan vi bl.a. friste med foredrag om byggskader for 100 milliarder og utfordringer med håndtering av vannskader. I tillegg tar vi opp problemer med moderne byggemåter hvor det benyttes byggematerialer som brannimpregnert kledning.

Seminaret avholdes både digitalt og på Meet Ullevaal, 1. september kl. 08:45-15:30.

Vi vet ikke om det fremdeles vil være restriksjoner på antall fysiske deltakere p.g.a. korona, men vil prioritere de som har meldt seg på først.


Praktisk informasjon

TID:
Onsdag 1. september, 2021, kl. 08:45-15:30. Registrering og kaffe fra kl. 08:15.

STED:
Meet Ullevaal, Oslo, Sognsveien 77 C, via Thon Hotel Ullevaal Station, www.meet-ullevaal.no

PRIS OG PÅMELDING: 
Pris fysisk deltakelse inkl. servering kr 3 900,- eks. mva.
Pris digital deltakelse kr 2 900,- eks. mva.

Grupperegistrering, fysisk deltakelse: 5 personer eller flere (20% rabatt) kr 3 120,- eks. mva.

Studentpris kr 950,- eks. mva. KUN DIGITAL DELTAGELSE.

Presse går gratis (gi beskjed om du ønsker å delta fysisk eller digitalt).

Ansatte i SINTEF Community og Mycoteam. KUN DIGITAL DELTAKELSE.

PÅMELDINGSFRIST:

Påmelding innen 23. august. Utvidet påmelding for digital deltakelse: 28. august.
Ved avmelding etter denne datoen belastes halv deltakeravgift, ikke benyttet plass belastes med full deltakeravgift. Deltakeravgiften må være betalt før 1. september.
OM ARRANGØRENE
SINTEF Community
SINTEF Community er et internasjonalt ledende forsknings­in­sti­tutt som løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forsk­­ning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, pro­duktdokumentasjon og kunn­­­skaps­formidling.Mycoteam
Mycoteam AS er et rådgivende konsulentfirma som arbeider innenfor fagfeltet biologiske bygningsskader (mugg­sopp, råtesopp, vannskader, fukt og insekter). Vi gir nøytrale råd basert på biologisk fagkompetanse og uten økonomisk interesse i sanering.WWW.SINTEF.NO/COMMUNITY      WWW.MYCOTEAM.NO