Meet Ullevaal, 1. september

PROGRAM
08:15-08:45
Registrering og kaffe
08:45-09:00
Velkommen til fuktseminar, med en nyhetsoppdatering! Sverre Holøs, SINTEF
09:00-09:30
Økt byggehastighet gir økt inntjening, men gir det også økt forekomst av muggsopp? Anne Pia Koch, DTI
09:30-10:00
Brannimpregnert kledning – fukttekniske utfordringer. Kristin Elvebakk, SINTEF og Mari Sand Austigard, Mycoteam
10:00-10:30
Mingling og pause m vannskadefil og Quiz!
10:30-11.00
Standard for vannskade – hva bør beboeren vite, og hvordan får han vite om dette? Carsten Pihl, Huseierenes landsforbund
En huseiers erfaring med vannskadeutbedring. Per Olaf Kristoffersen, huseier
11:00-11:30
Standard for vannskadeutbedring – hva er viktig ved utbedring for et skadeforsikringsselskap? Kai-Willy Langvik, Gjensidige
11:30-12:00
Skadeundersøkelse med nese og mobilkamera. Vi tester nye muligheter "live". Tage Rolén og Johan Mattson, Mycoteam
12:00-13:00
Lunsj
13:00-13:20
Mindre kondens og mer lekkasje. Trender i byggskader undersøkt av SINTEF. Lars Gullbrekken, SINTEF
13:20-13:40
Fuktsikkerhet i BREEAM Excellent bygg i massivtre i Bergen. Gunnar Hernborg, G.C. Riber Eiendom
13:40-14:15
Risikovurdering som verktøy ved klimatilpasning av bygg og bygging med høye miljøkrav. Berit Time, SINTEF og Viel Sørensen, Grønn Byggallianse
14:15-14:35
Kaffepause
14:35-15:05
Byggskader for 100 Milliarder i året i Sverige. Hvordan kan det bli mindre? Peter Brander, Boverket
15:05-15:20
Byggskadeomfanget i Norge, hva tror vi? Svein Bjørberg, Multiconsult
15:20-15:30
Avrunding av dagen med vinner av Quiz! Sverre Holøs, SINTEF
Vi tar forbehold om endringer i programmet.
www.sintef.no/community                              www.mycoteam.no