PROGRAM 
Vi forbeholder oss retten til at det kan komme endringer i programmet!
Fredag 14. januar 2022
Vi gjør oppmerksom på at fredag er det lagt opp til fellesprogram og at lørdag er delt opp i sesjoner.
10:00 
Innsjekking/registrering
11:00
Lunsj
12:00
Åpning av årets Sørlandssamling
Jon Leif Eikaas
12:05
Status for landbruket på Agder
Tore Haugum, landbruksdirektør, Statsforvalteren
12:20
Hvilke utfordringer møter Nortura og Tine i markedet
Ole Nikolai Skulberg, direktør Totalmarked kjøtt og egg Nortura og Gunnar Dalen, organisasjonssjef i Tine
13:20
Hvordan få høyere andel av norsk mat i markedet
Bård Gultvedt, direktør myndighetskontakt, Norgesgruppen
13:50
Pause med enkel matservering
14:30
Veien videre
Bjørn Gimming, Leder, Norges bondelag
15:00
#Bondeopprøret
v/Ola Lie
15:30
Paneldebatt
Norgesgruppen, Tine, Nortura, Norges Bondelag, #bondeopprøret
16:00
Utdeling av Landbrukets ærespris
Agder Landbruksselskap
16:10
Motivasjonsforedrag
Hasse Torbjørnsen
17:00
SLUTT
18:30
Sosialt og moro for unge bønder
Kahoot, mingling og bli kjent
19:30
Middag/Underholdning/Sosialt samvær og utdeling av "Mi har det greit prisen"
Lørdag 15. januar 2022
For alle gruppene: Oppstart klokken 09.00, kaffe/frukt klokken 11.30 og lunsj klokken 13.45
Svin
Møteleder: Alf Eivind Myren
09:00
Imek og tekniske løsninger på gården
v/FKRA
10:15
Nytt fra Norsvin
v/Dyre Johan Haug
11:30
Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)
12:15
Slik driver vi
v/Else Gurine og Torleif Stople
13:30
Oppsummering i plenum
13:45
Lunsj og hjemreise
Melk
Møteleder: Lill-Anett Margrethe Elgesem
09:00
Investeringsbehov/investeringsmuligheter i melkeproduksjonen
v/Jonny Fjukstad, Tine
10:15
Hvordan har vi det - og hvordan tar vi det?
v/Heidi Thorin Olsen, Tine
11:30
Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)
12:15
Kalvehelse, fra spekalv til habil drøvtygger
v/Anne Hege Hunskaar Tajet, veterinær, GENO
13:30
Oppsummering i plenum
13:45
Lunsj og hjemreise
Sau
Møteleder: Marit Elise Smith Eidet
09:00
Helsetjenesten for sau
v/Animalia
10:15
Elektronisk overvåking av husdyr på beite
v/Telespor
11:30
Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)
12:15
Slik driver vi
v/Audun og Aneth Meland
13:30
Oppsummering i plenum
13:45
Lunsj og hjemreise
Kjøtt
Møteleder: Hildur Elisabeth Brøvig
09:00
Kostnadsjakt og inntektsmuligheter i storfekjøttproduksjonen
v/Elisabeth Kluften og Bengt Egil Elve, Nortura
10:15
Erfaringer fra kvige kjøttproduksjonen
v/Elisabeth Kluften og Bengt Egil Elve, Nortura
11:30
Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)
12:15
Slik driver vi
v/Svein-Gunnar Kolbjørnsrud Simonsen, ammeku og kjøttprodusent
13:30
Oppsummering i plenum
13:45
Lunsj og hjemreise
Grønt / Økonomi 
Møteleder: Sigbjørn Leidal og Knut Sigurd Haugå
09:00
Tema
v/
10:15
Tema
v/
11:30
Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)
12:15
Tema
v/
13:30
Oppsummering i plenum
13:45
Lunsj og hjemreise