Call for abstracts 

Arrangementskomiteen oppfordrer særlig stipendiater og masterstudenter til å sende inn abstract med forskningsresultater som er relevante for kliniske ernæringsfysiologer. Pasientkasuistikker er også hjertelig velkommen. 

Frist for innsending av abstract: 17. januar 2019 kl. 12.00. Tilbakemelding gis innen 5. februar. 
Presentasjon/poster kvalifiserer til 1 formidlingspoengs for doktorgradsstipendiater. 
Alle godkjente abstract vil gjøres tilgjengelig elektronisk for alle deltakere.  

En nedsatt evalueringskomité vil vurdere ditt innsendte abstract. Hvis det godkjennes vil komiteen foreslå presentasjon som en av de følgende presentasjonstyper: 

 • Muntlig foredrag (6 minutter presentasjon + 3 minutter til spørsmål). 
 • Poster (tradisjonell posterpresentasjon uten muntlig presentasjon)    
ABSTRACT

Veiledning for fremstilling av abstract:
 • Abstractet kan skrives på norsk eller engelsk og kan maksimalt inneholde 300 ord 
 • Skrifttype: Times New Roman. Skriftstørrelse: 12. Enkel linjeavstand. Venstrejustert tekst. 
 • Tittel skal være kort, inneholde nøkkelord for arbeidet, skrives med fet skrift og bare første ord skal skrives med stor forbokstav
 • Angi forfattere med fornavn og etternavn, mellomnavn med forbokstav. Tittel er ikke nødvendig (slik som for eksempel PhD). Angi arbeidstilknytning.
 • Anbefalt inndeling: bakgrunn, hensikt, metoder, resultater og konklusjon. Ha nytt avsnitt mellom hver del (uten innrykk)
 • Etterstreb godt språk og gode setninger
 • Angi hele ordet første gang du bruker en forkortelse
 • Referanser er generelt unødvendig, men kan angis hvis nødvendig
 • Abstractet kan inneholde 1 figur eller tabell, så lenge de bidrar med nødvendig informasjon. Dette teller som 50 ord av de maksimalt tillatte 300 
 • Finansieringskilder og interessekonflikter relevante for arbeidet må angis  
Veiledning for fremstilling av abstract av pasientkasuistikker (case reports):
 • Les Tidsskrift for den norske legeforenings og American College of Physicians’ veiledninger for hvordan pasientkasuistikker kan skrives 
 • Husk anonymisering og informert samtykke
Veiledning for innsending av abstract:
 • Lagre dokumentet som et Word-dokument med tittel: Abstract KEFFkonf 2020 <Navn Førsteforfatter>
 • Send til arrangementskomiteen på epost til Inger Ottestad
 • Merk emnefeltet med: KEFF2020_Abstract_ <Navn Førsteforfatter>  
 • Skriv i mailen om du sender inn et masterprosjekt eller om dette er en del av et større prosjekt, for eksempel en del av en avhandling 
 • Alle som sender inn abstract mottar tilbakemelding på om dette er godkjent, og om det er godkjent for poster eller muntlig foredrag  
POSTER

Veiledning for poster:
 • Bredde 90 cm og høyde 120 cm (har du poster i annen størrelse ta kontakt)
 • Bilder er ofte mer illustrativt enn tekst
 • Stor tekst er bedre enn liten tekst
 • En god poster er lettlest og hovedbudskapet kommer tydelig frem
 • Poster henges opp mandag før kl 09.00
 • Ved godkjenning fikk du et abstraktnummer som tilsvarer ditt nummer i abstraktheftet og på postertavlen der du skal henge opp din poster
 • Det forventes av en ansvarlig for posteren står ved denne mandag og tirsdag kl 12.00-12.45
MUNTLIG FOREDRAG

Veiledning for muntlig foredrag:
 • Hold tiden – maks 6 minutter
 • Våg å gjøre fremføringen populærvitenskapelig, alle får abstraktet tilgjengelig i abstractheftet så dette er din mulighet til å skinne som formidler
 • Forslag til oppsett I: hva var hovedspørsmålet – hvilke metoder brukte dere for å svare på hovedspørsmålet - hva fant dere?
 • Forslag til oppsett II: hva var hovedfunnet – hvilke metoder brukte dere for å svare på hovedspørsmålet - konklusjon
 • Forslag til oppsett III: Retorisk spørsmål til publikum (gjerne bruk av objekt) – hovedfunn med metoder -  hvordan ville dere konkludert (spørsmål til publikum) – egen konklusjon