Årets komite består av:

Kjersti Birketvedt er ansatt som kef ved Oslo Universitetssykehus, for tiden jobber hun både i Barneklinikken og Nevroklinikken. Hun har jobbet med flere ulike pasientgrupper, men de siste årene hovedsakelig med barn og spisevansker. Hun har også jobbet i Helsedirektoratet, og er engasjert i fagutvikling, forskning og formidling, oBrenner for tverrfaglig samarbeid og gode samspill, og på fritida spiller hun cello!
 
Ingrid Tofte var ferdig utdannet kef i desember 2017 og er ansatt ved Rikshospitalet. Her jobber hun blant annet med pasientgrupper som inkluderer organtransplantasjoner, gastrokirurgi og blod-, infeksjons-, bindevevs- og hudsykommer. Hun har tidligere jobbet ved Radiumhospitalet og Helgelandssykehuset Mo i Rana.
 
Helen Engelstad Kvalem er kef fra UiO som har jobbet mye med undervisning i grunnleggende ernæring, forskningsmetode og ernæringsepidemiologi. Hun har en doktorgrad fra UiO/Folkehelseinstituttet i miljømedisin/Ernæringstoksikologi.  Hun er for tiden tilknyttet både Folkehelseinstituttet og Forskningsrådet.
 
Inger Ottestad er ansatt i en stilling som er delt mellom Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Hun underviser studenter i klinisk ernæring og ernæringsbehandler særlig pasienter med sykdomsrelatert underernæring i Ernæringspoliklinikken/Rikshospitalet. Hun jobber også som kef i en kveldspoliklinikk (Adipol). Hun har en doktorgrad og postdoktorperiode fra Universitetet i Oslo, hvor humane kostintervensjoner har vært sentralt.

Kristine Nordkvelle er kef ansatt ved Lovisenberg Diakonale sykehus og har en delt stilling. Hun jobber 40% på Hospice Lovisenberg og er leid ut 60% til Sagene bydel. På Hospice Lovisenberg er arbeidsoppgavene medisinsk ernæringsbehandling for pasienter. I bydel Sagene er arbeidsoppgavene å serve hele bydel (hovedsakelig voksne brukere) med ernæringsbehandling og oppfølging, samt å utarbeide prosedyrer, systematisk ernæringsarbeid og opplæring i alle ledd i omsorgstjenesten. Hun har vært med å arrangere konferansen en gang før.
 
Christine Henriksen jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet som kef ved Oslo Universitetssykehus og jobber nå med undervisning av studenter i klinisk ernæring, i tillegg til forskning om kreft, underernæring, cøliaki og ernæring til barn. Christine har vært med å arrangere KEFF-konferansen to ganger tidligere.
 
Elise Husevåg er nytilsatt kef ved USHT i Akershus, fag- og innovasjonsenheten, Lørenskog kommune. Leder av interkommunalt ernæringsnettverk, koordinator for ressursgruppe i ernæring og opprettelse av kommunens ernæringsstrategi. Elise har tidligere jobbet i Bergen og Fræna kommune, og brenner for varig godt ernæringsarbeid i norske kommuner.