Velkommen til KEFF-konferanse og årsmøte på Universitetet i OSLO 2020.

KEFF-konferansen finner sted i Oslo 16. og 17. mars 2020 og denne gangen er hovedtemaene bærekraft, samhandling, kommunikasjon og behandling av voksne og barn. 

Vi har innhentet et knippe nasjonale og internasjonale hotshots, kef´er med solid og lang klinisk erfaring, velrennomerte forskere og dyktige formidlere og ønsker alle hjertelig velkommen til Oslo! 

Konferansen holdes på Domus Medica på Universitetet i Oslo (UiO), som er hovedsted for felles undervisning av studenter i ernæring, medisin og odontologi, og for avdeling for ernæringsvitenskap som er et av de største og mest aktive forskningsmiljøene i Europa innen ernæring. Her ligger også Senter for klinisk ernæring, som er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo som skal knytte pasientbehandling, forskning og utdanning innen ernæring tettere sammen. Under konferansen kan du melde deg på for omvisning på Senter for klinisk ernæring.

Med brask og bram åpner vi konferansen med bærekraft og mat. Vi ønsker å belyse hvordan samfunn og sykehus jobber for bærekraftige løsninger, og hva vi bør anbefale til de som ønsker å spise både bærekraftig og sunt. Senere setter vi fokus på samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste som kan oppleves som utfordrende. Fra hele landet får vi høre om gode løsninger og suksesshistorier, og vi håper på en god diskusjon før årsmøtet.

Når vi tirsdag setter søkelys på kommunikasjon og yrkesutøvelse så er det fordi vi ønsker flere kef'er hjertelig velkommen i ernæringsdebatter i media. NCP sesjonen fokuserer denne gang på måling av effekt av ernæringsbehandling. Det blir flere foredrag som inkluderer overgang fra sondeernæring til oralt inntak (barn) og underernæring (voksne). 

​​​​​​​Sist, men ikke minst, håper vi at mange vil sende inn abstrakt om egne forskningsresultater. Utvalgte abstrakt vil bli presentert muntlig, og konferansen avsluttes med utdeling av en pris til den beste formidleren. 

Vi ønsker å sette i sving noen tanker rundt det å jobbe som kef og samtidig ta vare på seg selv i en hektisk hverdag. Håper du kan tenke deg å svare på fire spørsmål som du får tilsendt i din registreringsbekreftelse etter at du har meldt deg på. Resultatet blir presentert på gruppenivå på konferansens andre dag. 

Vi tar imot påmelding til konferansen frem til 1. mars 2020.


Med vennlig hilsen arrangementskomiteen 
Christine Henriksen, Helen Engelstad Kvalem, Kristine Nordkvelle, Elise Husevåg, Kjersti Birketvedt, Ingrid Tofte og Inger Ottestad.

 

Spørsmål vedrørende påmelding rettes til Eva Løvseth i Meetings på telefon 46 97 78 17 eller du kan sende en melding i skjema nederst på siden for praktisk informasjon eller øverst i siden for påmelding.