Praktisk informasjon

BESTILLING AV BILLETTER

Det er viktig at du tar hensyn til start- og slutt tidspunktet når du bestiller billetter

Flybillett
Du må selv bestille flybillett dersom du trenger det.

Vårt reisebyrå heter Egencia. Ta snarest kontakt med reisebyrået og de vil sørge for billigste billettalternativ. Oppgi følgende prosjektnummer/referanse når du bestiller: 4005 - Negotia.

Bestilling foretas enten på telefon: 62 52 09 07 eller e-post: customer_service@egencia.no.  

Tog- og bussbilletter
Tog- og bussbilletter må du kjøpe selvDEKNING AV REISEUTGIVTER, TAPT ARBEIDSFORTJENESTE, LØNNET PERMISJON

Negotia betaler reisen etter billigste reisemåte.

Dekning av reiseutgifter skjer ved innsendelse av reiseregning. Husk å ta vare på alle kvitteringer.

​​​​​​​Før du melder deg på må du avklare med arbeidsgiver om fri på disse dagene.
Skulle du bli trukket i lønn for å delta på konferansen, dekkes tapt arbeidsfortjeneste av Negotia. Vi oppfordrer deg imidlertid til å søke arbeidsgiver om fri med lønn for å delta. Benytt eget skjema for søknad om lønnet permisjon.

Nyttige skjemaer:
Reiseregning og tapt arbeidsfortjeneste
Søknad om lønnet permisjonAVMELDING

Dersom du må melde forfall, ber vi deg snarest melde fra både til oss (post@negotia.no) og reisebyrået (customer_service@egencia.no), slik at de kan kansellere reisen.


KONTAKT OSS

Dersom du har spørsmål om arrangementet ta gjerne kontakt med oss på e-post post@negotia.no.
 


PÅMELDINGSFRIST

Frist for påmelding: 14. februar 2020.