Program
  ONSDAG 11. MARS 2020
Tema: Forberedelser til hovedoppgjøret
10:00-10:30  Ankomst. NB! Husk registrering når dere ankommer møtesalen
10:30-10:45          Velkommen Forbundsleder Monica Paulsen
10:45-11:00          Administrativ informasjon Rådgiver Bjørn E. Engvin
11:00-11:30          Tariffoppgjøret 2019/20,  NK Forhandlingsavdelingen Nils Blomhoff
11:30-11:40          Pause
11:40-12:30          Den økonomiske situasjonen før lønnsoppgjøret, Nina Falck, YS
12:30-13:30          Lunch
13:30 -15:15         Gruppearbeid, alle
15:15-16:00          Plenumsdebatt Eirik Bornø, 1.nestleder
16:00-16:15          Pause
16:15-17:00          Kulturelt innslag, Anne Grethe Solberg
17:00                    Administrativ info, Bjørn E. Engvin
19:00                    Apéritif
19:30                    Festmiddag
TORSDAG 12. MARS 2020
Tema: Konfliktberedskap
09:15 – 09:45           Aktuelle dommer og lovendringer, Nils Blomhoff, advokat/ NK                                                              forhandlingsavdelingen
09:45 – 10:00           Pause
10:00 – 10:45           AFP/Innkjøpsfellesskapet/Sluttvederlagsordningen, Ørnulf Kastet, YS
10:45 – 11:15           Pause/Utsjekk
11:15 – 11:45           Konfliktberedskap, Rådgiver Anne Lene Gabrielsen
11:45 – 12:00           Pause
12:00 – 12:45           Kulturelt innslag, Andre Ulveseter
12:45 – 13:00           Avslutning, Generalsekretær Tore Hansen
13:00                       Lunch/avreise