Med forbehold om endringer. Pausetidspunktenene kan bli justert.
Program torsdag 21. oktober
kl 09.00 - 11.00Registrering og besøk i fagtekniske utstillinger
kl 11.00 - 11.15Åpning av kurset
kl 11.15 - 12.00Innledning
v/ Lars Erik Heggen, Animalia
kl 12.00 - 13.00Lunsj
kl 13.00 - 13.45Funn fra tilsyn – velferdsutfordringer på storfe
v/ Gunn Kristin Osaland, Mattilsynet
kl 13.45 - 13.50Pause 
kl 13.50 - 14.35Dyrevelferd som vitenskap – hvordan måle dyrevelferd?
v/ Annie Haavemoen, PP
kl 14.35 - 15.00Kaffepause 
kl 15.00 - 15.45Dyrevelferdsindikatoren
v/Randi Therese Garmo, TINE
kl 15.45 - 15.55Pause
kl 15.55 - 16.40Welcow
v/ Camilla Kielland, NMBU
kl 16.40 - 17.10Pause
kl 17.10 - 17.55Dyrevelferd i praksis
v/ Annie Haavemoen, PP
kl 18.10 - 19.10Årsmøte PVF
kl 20.00Middag
Program fredag 22. oktober
kl 08. 30 - 09.15DVP-besøket
v/Lars Erik Heggen, Animalia og Annie Haavemoen, PP
kl 09.15 - 09.25Pause
kl 09.25 - 10.10DVP-besøket
v/Lars Erik Heggen, Animalia og Annie Haavemoen, PP
kl 10.10 - 10.40Pause
kl 10.40 - 11.25Velferdsportalen
v/ Silje Johnsgård, Animalia
kl 11.25 - 12.25Lunsj
kl 12.25 - 13.10Ny forskning for bedre velferd i melkeproduksjonen
v/ Kristian Ellingsen Dalskau, VI og Julie Føske Johnsen, VI
kl 13.10 - 13.25Pause
kl 13.25 - 14.10Produksjonsdyrveterinærenes kommunikasjonsstil – hva får bonde til å lytte til våre råd?
v/ Catarina Svensson, SLU
kl 14.10 - 15.00Forbrukerperspektiv
v/ Anja Lillehaug, Bondelaget
15.00Oppsummering og avslutning