Velkommen til PVF Høstkurs 21. - 22. oktober på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand. Kurset vil også streames live.
«Dyrevelferd i storfebesetninger» 

Kursinnhold

Kurset gir en innføring i dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe, som innføres i 2022. I tillegg til innføring i selve programmet, omhandles tema innen velferd og atferd, samt aktuelle problemstillinger relatert til dyrevelferd som den praktiserende veterinær kommer ut for. Dette PVF høstkurset er et godt og utfyllende supplement til det obligatoriske e-læringskurset for veterinærer som skal foreta DVP-besøk. Veterinærer som går PVF-kurset vil slippe å ta en mindre del av det obligatoriske e-læringskurset. Se fullstendig program her.

Målsetting
PVF sitt høstkurs har som mål å samle veterinærer som jobber med storfe i praksis, i Mattilsynet og i andre organisasjoner til to dager med gode forelesninger, kunnskapsutveksling og rause diskusjoner innen helse og velferd hos storfe. Å skape god helse og velferd helt fra spekalv til melkeku og foringsdyr er viktig. Kurset vil være en god innledning og orientering om dyrevelferdsprogrammet for storfe.

Målgruppe
Kurset retter seg mot veterinærer som har storfe som en større eller mindre del av sin praksis, både erfarne og nyutdannede, i tillegg til veterinærer ansatt i Mattilsynet og organisasjoner i husdyrnæringen

Kursledelse og programutvalg
Line Mørch, Marit Smistad, Trond Braseth, Åse Margrethe Sogstad og Lars Erik Heggen

Foredragsholdere
Kristian Ellingsen Dalskau, Veterinærinstituttet
Julie Føske Johnsen, Veterinærinstituttet​​​​​​​
Randi Therese Garmo, Tine
Catharina Svensson, SLU, Uppsala
Annie Haavemoen, praktiserende veterinær
Silje Johnsgård, Animalia
Gunn Kristin Osaland, Mattilsynet
Anja Lillehaug, Bondelaget
Camilla Kielland, NMBU

Kursavgifter og priser:
Se praktisk informasjon og priser her.

Påmeldingsfrist: 19. september 2021
Etter denne dato vil det tilkomme kr 600 på kursavgiften og vi tar forbehold om ledig kapasitet

Informasjon om Dyrevelferdsprogrammet i regia av Animalia.
PVFs høstkurs er primært et supplement til det obligatoriske e-læringskurset. PVFs høstkurs dekker mange aspekter rundt dyrevelferd med mange forelesere som skal snakke om alt fra hva dyrevelferd er, til erfaringer i praksis og Mattilsynets funn på tilsyn. Det vil også inneholde en introduksjon til dyrevelferdsprogrammet - de overordnede rammene og formålet, innholdet i selve besøket, og den tekniske løsningen. Derfor vil de som gjennomfører PVFs høstkurs bli fritatt for å gjennomføre et av mikrokursene i e-læringen, noe som tilsvarer ca 1/9 av hele DVP-kurset. Vi håper at flest mulig har et ønske om å delta på PVFs høstkurs, men det vil med andre ord ikke frita deltagere fra å måtte gjennomføre e-læringskurset.

Har du spørsmål til oss?
Du kan ringe Eva og Anita i Meetings på telefon 46 97 78 19 eller send oss en mail vi kontaktskjemaet. (se egen fane)