Akvamedisin
Ingebjørg O. Sæverid, Fagsjef fiskehelse og ernæring, Salmon Group, les mer
Bjarne Reinert, Konserdirektør Havbruk, Lerøy Seafood Group, les mer
Dag Sletmo, Seniorrådgiver for sjømat, Dnb
Mads Martinsen, Direktør for produktutvikling og bærekraft, Skretting
Peter Østergård, Veterinær, Aguamed, Færøyene
Espen Rimstad, Veterinær, professor, NMBU Veterinærhøgskolen, les mer
Sverri Strøm, Veterinær, Fomas
Hanna Sæterås Bjerke, Veterinær, Fomas
Aud Skrudland, Veterinær, seniorrådgiver, spesialist fisk, Mattilsynet
Per Anton Sæther, Veterinær, Marin Helse
Knut Rønningen, Veterinær, fagdirektør, CVO, Mattilsynet
Christine Pettersen, Veterinær, seniorinspektør, Mattilsynet

Samfunnsmedisin/Produksjonsdyr
Roar Gudding, les mer
Ole-Hermann Tronerud, Veterinær, seniorrådgiver, Mattilsynet, les mer
Preben Boysen, Veterinær, Førsteamanuensis, NMBU Veterinærhøgskolen, les mer
Kari Lybeck, Veterinær, forsker, PhD, Veterinærinstituttet, les mer
Espen Rimstad, Veterinær, professor, NMBU Veterinærhøgskolen, les mer
Hanne Bergendahl, Seniorrådgiver, Legemiddelverket
​​​​​​​John Odden, Seniorforsker, NINA
Vittorio Guberti, DVM, Institute for Environmental Protection and Research
Klaus R. Depner, DVM, PhD, Friedrich-Loeffler Institut, Germany, les mer
Carl Andreas Grøntvedt, DVM, Dipl. ECPHM, fagansvarlig - svin, Veterinærinstituttet, les mer
Erik Lund, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, les mer
Jonas Malmsten, DVM, PhD, Dipl. ECZM, Sveriges Landbruksuniversitet, Umeå les mer
Are Koren Krogh, Veterinær
​​​​​​​Julie Enebo Grimstad, Veterinær, seniorrådgiver, Mattilsynet

Hestemedisin
Christopher Pearce, Dipl. EVDC, les mer
Nicole Du Toit, Dipl. EVDC, les mer
Svein Halvard Bakke, Veterinær, spesialist hestesykdommer
Andy Durham, Professor, Dipl. ECEIM, les mer
Gudbrand Østby, Advokat/Partner, Langseth Advokatfirma DA, les mer
Idun Rosenfeld, Veterinær, PhD, produktsjef, Felleskjøpet Agri, les mer
Ingunn Risnes Hellings, Veterinær Cert Eqmed (IntMed), Phd, NMBU Veterinærhøgskolen

Smådyrmedisin
Simon Tappin, MA VetMB CertSAM DipECVIM-CA FRCVS, Dick White Referrals, les mer