Siden vil bli fortløpende oppdatert.

FREDAG 28.MAI

AkvamedisinHestProduksjonsdyr og
Veterinær samfunnsmedisin
Smådyr
Fremtidig forvaltning av ILA i Norge 
Veileder ikke medikamentell behandling 
Bærekraftig utvikling i norsk oppdrett 
Aktuelt fra felt
Tannlidelser, endokrinologi, luftveislidelser, etikk og jusVaksiner og vaksinasjon mot smittsomme sykdommer. 
Villsvin og Afrikansk svinepest
Infectious and emerging diseases
08.45 - 09.30
Akvakultur og bærekraft -muligheter og utfordringer
v/ Sletmo
09.00 - 09.45
An update on equine endocrinology 1
v/ Andy Durham
08.45 - 09.15
Hva er egentlig et villsvin? Villsvinbiologi og dyrets naturlige adferd, levesett og leveområde
v/ Odden

09.15 - 0945
Handingsplan mot villsvin
v/ Lund

08.45 - 09.30
Travel recommendations -  
what should we suggest from an unbiased point of view?
v/ Simon Tappin
09.30 - 09.45
Informasjon og aktuelle saker fra foreningen
09.45  10.00
Behandling av magesår hos hest samt andre nyheter fra Salfarm
v/ Danny Meldgaard


09.45  10.00
LABOKLIN v/ Charlotte Timmol: Bovine diagnostics


09.30 - 09.45
MSD v/Tonje Abrahamsen Sanden:
Firmapresentasjon inkl. Protect Our Future Too
09.45 - 10.00
Royal Canin v/ Dag Wilhelmsen:
Fokus på Derma
10.00 - 10.15
Zoetis v/ Helle L Matzen:
Nerve Growth Factor og Librela

09.45  10.00
Pause

10.00 -10.40
Styring av utvikling og produksjon av laks i et bærekrafts- perspektiv
v/ Aunsmo

10.00/10.15-10.30
Pause

10.40 - 11.20
Fôr og bærekraft
v/ Martinsen

11.20 – 12.00
Bærekraftsaspekter og prestasjon for lakseoppdrett
v/ Pettersen

10.30 -11.15
An update on equine endocrinology 2
v/ Andy Durham 

11.15 - 12.00
Fôring stoffskiftepasienter
v/ Idun Rosenfeldt

10.30 -11.15
Helsetilstand hos svenske villsvin
v/ Malmsten

11.15 - 12.00
Helseovervåking av norske villsvin og evt sjukdomskontroll
v/ Grøntvedt / Tronerud

10.30 - 11.15
Short insight into Leishmania, Dirofilaria and Babesia
v/ Simon Tappin

11.15 - 12.00
Litt info om Pyramidion og hvordan skrive en god journal
v/ Kamilla Tragethon

12.00 - 13.00
Lunsj

Aktuelt fra felt

13.00 – 13.30 
Utfordringer med Pasteurella på Vestlandet
v/ Strøm

13.30 – 14.00 
Skal vi ta ned biofilteret? I så fall når?
v/ Sæther

14.00 - 14.30
Mykobakteriose en snikende og potensielt underdiagnostisert sykdom
v/ Bjerke


13.00 - 13.45
Fôring stoffskiftepasienter
v/ Idun Rosenfeldt

13.45 - 14.30
Luftveier
v/ Ingunn Risnes

13.00 - 13.45
Wild Boar and ASF
v/Guberti

13.45 - 14.30
Overall considerations on the epidemiology of ASF in Europe, incl domestic and semindomestic pigholdings and experiences with ASF virus genotype 2
v/Depner

13.00 - 13.45
EUs dyrehelselov, melding og rapportering av sykdom
v/ Fredrik Wittenburg Andersen

13.45 - 14.30
Haemotropic mycoplasmas in cats & dogs – what do I need to know?
v/ Simon Tappin

14.30 - 14.45
Pause

14.45 - 15.15
Sponsor PatoGen: Forekomst av og risiko tilknyttet ILAV-HPR0 – en feltoppdatering
​​​​​​​v/ Morten Lund


15.15 - 16.00
Gjellehelse hos oppdrettslaks; erfaringer fra diagnostikken og tanker om framtiden
v/ Alf Seljenes Dalum 

14.45 - 15.30
Luftveier
v/ Ingunn Risnes 

1530
Oppsummering, avslutning

14.45 - 15.15
Informasjon om dyrevelferdsprogram storfe 
v/ Svendsby


15.15 – 15.30
En Helse innenfor Veterinær samfunnsmedisin, fra ideologi til system; veterinærenes rolle. Kompetansekrav til offentlige veterinær(Kjøttkontroll, nødslakt, Melkebesetninger)
v/Skjerve 

15.30 – 15.40
Oppgaver for dyrlegen innen En Helse, offentlig veterinær, arbeid innen kommunen, miljøretta helsevern. Klimaaspekter i dyrlegens hverdag og rolle i landbrukets arbeid med klima og miljø,
v/ Mørch  

15.40 – 15.45
Kommentar fra Veterinærforeningen 

1545 – 1600 Diskusjon

14.45 - 15.00
Kruuse v/ Pia Bährentz: Sikkerhed og best practices i Infusion
15.00 - 15.15
Anicura
​​​​​​​v/ Ulrika Grønlund

15.15 - 16.00
Tickborne diseases diagnosise and treatment, Borrelia, Erhlichiosis and Anaplasma
v/ Tappin