Siden vil bli fortløpende oppdatert.

FREDAG 28.MAI

AkvamedisinHestProduksjonsdyr og
Veterinær samfunnsmedisin
Smådyr
Fremtidig forvaltning av ILA i Norge 
Veileder ikke medikamentell behandling 
Bærekraftig utvikling i norsk oppdrett 
Aktuelt fra felt
Tannlidelser, endokrinologi, luftveislidelser, etikk og jusVaksiner og vaksinasjon mot smittsomme sykdommer. 
Villsvin og Afrikansk svinepest
Infectious and emerging diseases
08.45 - 09.30
Akvakultur og bærekraft -muligheter og utfordringer
v/ Sletmo
08.45 - 09.30
An update on equine endocrinology 1
v/ Andy Durham
08.45 - 09.10
Hva er egentlig et villsvin? Villsvinbiologi og dyrets naturlige adferd, levesett og leveområde
v/ Odden

09.10 - 0930
Handingsplan mot villsvin
v/ Lund

08.45 - 09.30
Travel recommendations -  
what should we suggest from an unbiased point of view?
v/ Simon Tappin
09.30 - 10.15
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer
09.30 - 09.45
Innlegg ved sponsorer
09.45  10.00
Innlegg fra Salfarm
10.00  10.15
Innlegg ved sponsorer
09.30 - 09.45
Innlegg ved sponsorer
09.45  10.00
LABOKLIN v/ Charlotte Timmol: Bovine diagnostics
10.00  10.15
Innlegg ved sponsorer

09.30 - 09.45
MSD v/Tonje Abrahamsen Sanden:
Firmapresentasjon inkl. Protect Our Future Too
09.45 - 10.00
Royal Canin v/ Dag Wilhelmsen:
Fokus på Derma
10.00 - 10.15
Zoetis v/ Helle L Matzen:
​​​​​​​Nerve Growth Factor og Librela

10.15-10.30
Pause

10.30 -11.00
Styring av utvikling og produksjon av laks i et bærekrafts- perspektiv
v/ Aunsmo

11.00 - 11.30
Fôr og bærekraft
v/ Martinsen

11.30 – 12.00
Klimaavtrykk av lakseproduksjon

10.30 -11.15
An update on equine endocrinology 2
v/ Andy Durham 

11.15 - 12.00
Fôring stoffskiftepasienter
v/ Idun Rosenfeldt

10.30 -11.15
Helsetilstand hos svenske villsvin
v/ Malmsten

11.15 - 12.00
Helseovervåking av norske villsvin og evt sjukdomskontroll
v/ Grøntvedt / Tronerud

10.30 - 11.15
Short insight into Leishmania, Dirofilaria and Babesia
v/ Simon Tappin

11.15 - 12.00
Litt info om Pyramideon og hvordan skrive en god journal
v/ DyreID

12.00 - 13.00
Lunsj

Aktuelt fra felt

13.00 – 13.30 
Utfordringer med Pasteurella på vestlandet
v/ Strøm

13.30 – 14.00 
Skal vi ta ned biofilteret? I så fall når?
v/ Sæther

14.00 - 14.30
Mykobakteriose en snikende og potensielt underdiagnostisert sykdom
v/ Bjerke


13.00 - 13.45
Fôring stoffskiftepasienter
v/ Idun Rosenfeldt

13.45 - 14.30
Luftveier
v/ Ingunn Risnes

13.00 - 13.45
Wild Boar and ASF
v/Guberti

13.45 - 14.30
Overall considerations on the epidemiology of ASF in Europe, incl domestic and semindomestic pigholdings and experiences with ASF virus genotype 2
v/Depner

13.00 - 13.45
EUs dyrehelselov, melding og rapportering av sykdom
v/ Mattilsynet

13.45 - 14.30
Haemotropic mycoplasmas in cats & dogs – what do I need to know?
v/ Simon Tappin

14.30 - 14.45
Pause

14.45 - 15.15
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer


15.15 - 16.00
Aktuelt fra felt
Pasteurella 

14.45 - 15.15
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer


15.15 - 16.00
Luftveier
v/ Ingunn Risnes 

14.45 - 15.15
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer


15.15 – 15.30
En Helse innenfor Veterinær samfunnsmedisin, fra ideologi til system; veterinærenes rolle. Kompetansekrav til offentlige veterinær(Kjøttkontroll, nødslakt, Melkebesetninger)
v/Skjerve 

15.30 – 15.40
Oppgaver for dyrlegen innen En Helse, offentlig veterinær, arbeid innen kommunen, miljøretta helsevern. Klimaaspekter i dyrlegens hverdag og rolle i landbrukets arbeid med klima og miljø,
v/ Mørch  

15.40 – 15.45
Kommentar fra Veterinærforeningen 

1545 – 1600 Diskusjon

14.45 - 15.00
Kruuse v/ Pia Bährentz: Sikkerhed og best practices i Infusion
15.00 - 15.15
Anicura

15.15 - 16.00
Tickborne diseases diagnosise and treatment, Borrelia, Erhlichiosis and Anaplasma
v/ Tappin