Siden vil bli fortløpende oppdatert.

FREDAG 28.MAI

AkvamedisinHestProduksjonsdyr og
Veterinær samfunnsmedisin
Smådyr
Fremtidig forvaltning av ILA i Norge 
Veileder ikke medikamentell behandling 
Bærekraftig utvikling i norsk oppdrett 
Aktuelt fra felt
Tannlidelser, endokrinologi, luftveislidelser, etikk og jusVaksiner og vaksinasjon mot smittsomme sykdommer. 
Villsvin og Afrikansk svinepest
Infectious and emerging diseases
08.45 - 09.30
Bærekraftig utvikling
08.45 - 09.30
An update on equine endocrinology 1
v/ Andy Durham
08.45 - 09.10
Hva er egentlig et villsvin? Villsvinbiologi og dyrets naturlige adferd, levesett og leveområde
v/ 

09.10 - 0930
Handingsplan mot villsvin
v/ Lund

08.45 - 09.30
Travel recommendations from an unbiased point of view.
Protocol for profylactic treatment and vaccination.
v/ Simon Tappin
09.30 - 10.15
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer
09.30 - 10.15
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer
09.30 - 10.15
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer
09.30 - 10.15
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer
10.15-10.30
Pause
10.30 -12.00
Bærekraftig utvikling

10.30 -11.15
An update on equine endocrinology 2
v/ Andy Durham 

11.15 - 12.00
Fôring stoffskiftepasienter
v/ Idun Rosenfeldt

10.30 -11.15
Helsetilstand hos svenske villsvin
v/ Malmsten

11.15 - 12.00
Helseovervåking av norske villsvin og evt sjukdomskontroll
v/ Grøntvedt / Tronerud

10.30 - 11.15
Short insight into Leishmania, Dirofilaria and Babesia
v/ Simon Tappin

11.15 - 12.00
Litt info om Pyramideon og hvordan skrive en god journal
v/ DyreID

12.00 - 13.00
Lunsj
13.00 - 14.30
Aktuelt fra felt

13.00 - 13.45
Fôring stoffskiftepasienter
v/ Idun Rosenfeldt

14.45 - 14.30
Luftveier
v/ Ingunn Risnes

13.00 - 13.45
Wild Boar and ASF
v/Guberti

14.45 - 14.30
Overall considerations on the epidemiology of ASF in Europe, incl domestic and semindomestic pigholdings and experiences with ASF virus genotype 2
v/Depner

13.00 - 13.45
EUs dyrehelselov, melding og rapportering av sykdom
v/ Mattilsynet

14.45 - 14.30
Mycoplasma Hemofelis
v/ Simon Tappin

14.30 - 14.45
Pause

14.45 - 15.15
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer


15.15 - 16.00
Aktuelt fra felt

14.45 - 15.15
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer


15.15 - 16.00
Luftveier
v/ Ingunn Risnes 

14.45 - 15.15
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer


15.15 - 16.00
Veterinæren og Én Helse: Hvilken rolle kan praktiserende veterinære ta innen dette feltet

14.45 - 15.15
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer

15.15 - 16.00
Tickborne diseases diagnosise and treatment, including Borrelia, Erhlicia, Anaplasma and other rickettsial disease
v/ Tappin