Siden vil bli fortløpende oppdatert.

TORSDAG 27.MAI

09.00 -10.00
Åpning med innlegg fra Landsbruksministeren og presidenten i Den norske veterinærforening

AkvamedisinHestProduksjonsdyr og
Veterinær samfunnsmedisin
Smådyr
Fremtidig forvaltning av ILA i Norge 
Veileder ikke medikamentell behandling 
Bærekraftig utvikling i norsk oppdrett 
Aktuelt fra felt
Tannlidelser, endokrinologi, luftveislidelser, etikk og jusVaksiner og vaksinasjon mot smittsomme sykdommer. 
Villsvin og Afrikansk svinepest 
Infectious and emerging diseases

10.00 - 10.30
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer

10.00 - 10.30
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer
10.00 - 10.30
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer
10.00 - 10.30
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer

10.30-10.45
Pause

10.45 -12.15
ILA forvaltning 

10.45 - 11.30
Current standards of Equine dentistry
v/ Pearce, Du Toit 

11.30 - 12.15
Equine dental pathology 1 
v/ Pearce, Du Toit 

1045 - 1115
Historisk bakgrunn
v/ Roar Gudding  

1115 - 1145
Grunnleggende veterinær immunologi
v/ Preben Boysen 

1145 - 1215 V
aksinasjonsprinsipper og flokkimmunitet
v/ Kari Lybeck 

10.45 - 11.30
How to work up a sick animal with an unknown, potentially infectious disease 
v/ Simon Tappin

11.30 - 12.15
What zoonotic diseases do we have? How to handle zoonotic patient in a normal clinic environment, how to protect yourself and your staff. 
v/ Simon Tappin

12.15 - 13.15
Lunsj

13.15 - 14.00
ILA forvaltning 

14.00 - 14.30
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer

13.15 - 14.00
Equine dental pathology 2 
v/ Pearce, Du Toit 

14.00 - 14.30
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer

13.15 - 14.00
Vaksineteknologi, tradisjonell og fremtiden
v/Espen Rimstad 

14.00 - 14.30
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer

13.15 - 14.00
Part 1: Enteric disease and its challanges in diagnosis and treatment 
Virus & bacteria (Parvo/Salmonella/campylobacter/E.coli)
​​​​​​​v/ Simon Tappin 

14.00 - 14.30
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer

14.30 - 14.45
Pause
14.45 - 16.15
IMM veileder 

14.45 - 15.30
Management of Equine dental disease
v/ Pearce and Du Toit  

15.30 - 16.15
Etikk, moral og jus
v/ Bakke, Østby

14.45 - 15.30
Vaksinering av produksjonsdyr i Norge, storfe
v/ Kari Lybeck 

15.30 - 16.15
Vaksinering av produksjonsdyr i Norge, gris 
Vaksinering av produksjonsdyr i Norge, småfe
v/ Kari Lybeck

14.45 - 15.30
Part 2: Enteric disease and its challanges in diagnosis and treatment  
Protozoa (Tritrichomonas and Giardia) 
​​​​​​​v/ Simon Tappin

15.30 - 16.15
Laboratory testing of infectious disease – sensitivity / specificity / MIC testing etc
​​​​​​​v/ Simon Tappin

16.15 - 16.30
Pause 
16.30 - 16.45
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer
16.30 - 16.45
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer
16.30 - 16.45
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer
16.30 - 16.45
Innlegg ved sponsorer,
informasjon kommer
16.45 - 17.30
IMM veileder 
16.45 - 17.30
Etikk, moral og jus
v/ Bakke, Østby 
16.45 - 17.30
Bruk av vaksiner i bekjempelsen av alvorlig smittsomme sjukdommer hos husdyr. Regelverk
v/ Mattilsynet

Produksjon og godkjenning av veterinære vaksiner
v/ Legemiddelverket

16.45 - 17.30
Diagnosis and treatment of Leptospirosis and Angiostrongylosis 
​​​​​​​v/ Simon Tappin
17.45 - 18.30
Pensjonistene inviterer dagens og morgendagens veterinærer til bokbad,
Presentasjon av boka "Dyrehelsa i Norge"

19.30 
Middag