Siden vil bli fortløpende oppdatert.

TORSDAG 27.MAI

09.00 -09.45
Åpning med innlegg fra Landsbruksministeren og presidenten i Den norske veterinærforening

AkvamedisinHestProduksjonsdyr og
Veterinær samfunnsmedisin
Smådyr
Fremtidig forvaltning av ILA i Norge 
Veileder ikke medikamentell behandling 
Bærekraftig utvikling i norsk oppdrett 
Aktuelt fra felt
Tannlidelser, endokrinologi, luftveislidelser, etikk og jusVaksiner og vaksinasjon mot smittsomme sykdommer. 
Villsvin og Afrikansk svinepest 
Infectious and emerging diseases
09:45 - 10.00
Velkommen med praktisk informasjon
09:45 - 10.00
Velkommen med praktisk informasjon
09:45 - 10.00
Velkommen med praktisk informasjon
09:45 - 10.00
Velkommen med praktisk informasjon

10.00 - 10.15
Innlegg ved Veterinærinstituttet

10.00 - 10.15
LABOKLIN v/Charlotte Timmol:Diagnostiske Tipps for Hest

10.00 - 10.30
Historisk bakgrunn
v/ Roar Gudding 
10.00 - 10.15
Dyresykehuset - smådyr, NMBU
10.15 - 10.30
Virbac v/ Ayoe Klingenberg Hansen: Nyhet - Stelfonta
10.15 - 10.30/10.45
Pause
10.30-10.45
Pause

ILA forvaltning 
10.30 -11.00
Framtidig bekjempelse av ILA i Norge
v/ Rønningen

11.00 – 11.30 
Vegen til god fiskehelse. Når kart og terreng stemmer 
v/ Sævareid

11.30 – 12.00 
Nytt fra ILAV forskning 
v/ Rimstad

12.00 – 12.30
Erfaringer med ILAV fra Færøyene
v/ Østergård

10.45 - 11.30
Current standards of Equine dentistry
v/ Pearce 

11.30 - 12.15
Equine dental pathology 1 
v/ Du Toit 

10.45 - 11.15
Grunnleggende veterinær immunologi
v/ Preben Boysen 

11.15 - 11.45
Vaksinasjonsprinsipper og flokkimmunitet
v/ Kari Lybeck 

11.45 - 12.15
Informasjon og aktuelle saker fra Veterinærforeningen

10.45 - 11.30
How to work up a sick animal with an unknown, potentially infectious disease 
v/ Simon Tappin

11.30 - 12.15
What zoonotic diseases do we have? How to handle zoonotic patient in a normal clinic environment, how to protect yourself and your staff. 
v/ Simon Tappin

12.15/30 - 13.15
Lunsj

IMM
13.15 - 14.00
Lusebehandling sett fra fiskehelsepersonell i felt
v/ Nygaard

14.00 - 14.30
Sponsor ScaleAQ 
Termisk avlusning-samarbeid og dokumentasjon er veien videre  

13.15 - 14.00
Equine dental pathology 2 
v/ Du Toit

14.00 - 14.15
Informasjon fra Veterinærinstitutet

14.15 - 14.30
Informasjon og aktuelle saker fra Veterinærforeningen

13.15 - 14.00
Vaksineteknologi, tradisjonell og fremtiden
v/Espen Rimstad 

14.00 - 14.15
Informasjon fra Veterinærinstitutet

13.15 - 14.00
Enteric disease and its challanges in diagnosis and treatment. Part 1:  Virus & bacteria
v/ Simon Tappin 

14.00 - 14.15
LABOKLIN v/Christine Dyrerud: Laboratoriediagnostikk - infeksiøse sykdommer hos smådyr
14.14 - 14.30
Bergman Diagnostika v/ Marit Bergseng: Holografi – fremtiden for enkel urinsedimentanalyse?

14.15/14.30 - 14.45
Pause

IMM
14.45 - 15.15
 Mattilsynets håndtering av innrapporterte dødlighetsmeldinger
v/Pettersen

15.15 – 15.45  
Hvordan vil Mattilsynet delta i dugnad for redusert dødelighet?
v/Skrudland

15.45 – 16.15 
Framtidens håndtering av lus – mulige veier ut av uføret? 
v/ Østvik

14.45 - 15.30
Management of Equine dental disease
v/ Pearce 

15.30 - 16.15
Etikk, moral og jus
v/ Bakke

14.45 - 15.30
Vaksinering av sau -hva er gammelt og hva er nytt?
v/ Are Krogh

15.30 - 16.15
Vaksinering av storfe og gris
v/ Kari Lybeck

14.45 - 15.30
Enteric disease and its challanges in diagnosis and treatment. Part 2:Protozoa
​​​​​​​v/ Simon Tappin

15.30 - 16.15
Laboratory testing of infectious disease –how do I know I’ve done the right test, and can I believe the answer? 
​​​​​​​v/ Simon Tappin

16.15 - 16.30
Pause 
16.30 - 17.30
Debatt med dagens foredragsholdere

16.30 - 17.15
Etikk, moral og jus
v/ Østbye 

16.30 - 17.15
Generelt om AHL, kort om ny nasjonal sykdomsliste og varslingsbestemmelser, og nye bestemmelser om bekjempelse
v/ Julie Enebo Grimstad

Produksjon og godkjenning av veterinære vaksiner
​​​​​​​v/ Hanne Bergendahl
16.30 - 16.45
Informasjon og aktuelle saker fra foreningen
16.45 - 17.30
Diagnosis and treatment of Leptospirosis and Angiostrongylosis 
​​​​​​​v/ Simon Tappin
17.45 - 18.30
Pensjonistene inviterer dagens og morgendagens veterinærer til bokbad,
Presentasjon av boka "Dyrehelsa i Norge"

19.30 
Middag