Velkommen til høstkurs 12. og 13. oktober 2020!

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

Kursinnhold og målsetting:
Å beskytte mot sykdom er grunnleggende for god fiskevelferd, og kurset omhandler flere aktuelle tema som er relevante både for nye og vanlige driftsformer. Tilgang på data av god kvalitet omhandles også. Her ser vi ei næring som har noe å hente, og på dette kurset kan du hente nye idéer og impulser! 


Dag 1 har tre bolker: 1: Biosikkerhet og sykdom i lukkede anlegg, 2: Hvordan samle og forstå data om fiskevelferd? 3: Aktuelle tema
Dag 2 har fire bolker: 1: Systemtilnærming, 2: Livsløp, 3: Sykdommer, 4: Når sykdommen er der. 
Se fullstendig program her.

Målgruppe:
Veterinærer og fiskehelsebiologer samt andre som jobber med fiskehelse og -velferd i ulike deler av oppdrettsnæringen.

Kursledelse og programutvalg
Torulf Storsul, Are Strøm og Brit Tørud

Foredragsholdere
Fullstendig liste finner du her.

Kursavgift & priser
Les praktisk informasjon for fullstendige priser og betingelser her før du foretar din registrering
Ordinær kursavgift kr 9300,- Pris 
Kursavgift medlemmer og Tekna Havbruk og fiskehelse kr 6600,-
Påmeldinger før 1. september gir en Earlybird-rabatt på kr 500,-

Kursavgift, digital deltakelse via zoom kr 5500,-

Kursavgift studenter ordinær deltakelse eller digitalt via zoom kr 1200,- 

Middag kr 700,-

Overnatting kr 945,-

Påmeldingsfrist:13. september
Etter denne dato vil det tilkomme kr 600 på kursavgiften og vi tar forbehold om ledig kapasitet

Har du spørsmål til oss?
Du kan ringe Eva og Anita i Meetings på telefon 46 97 78 19 eller send oss en mail vi kontaktskjemaet. (se egen fane)