Fagprogram mandag 12. oktober
kl 09.30 - 10.40Registrering
kl 10.40 - 10.50Velkommen og praktisk info
Bolk 1: Biosikkerhet og sykdom i lukkede anlegg
kl 10.50 - 11.30

Biosikkerhet i lukkede merdsystemer i sjø
v/ Morten Lund

kl 11.30 - 12.00Miljø-DNA som biosikkerhetsverktøy
v/ Trude Vrålstad
kl 12.00 - 13.00Lunsj
kl 13.00 - 13.20Gjelleutfordringer i lukkede anlegg -et praktisk eksempel
v/ Elisabeth Treines
kl 13.20 - 13.40Sårproblematikk i lukkede og semilukkede enheter
v/Henning Sørum
kl 13.40 - 14.00Screening før flytting av fisk - trygghet eller ikke?
v/ Britt Bang Jensen
kl 14.00 - 14.30Kaffepause
Bolk 2: Hvordan samle og forstå data om fiskevelferd?
kl 14.30 - 15.10Bruk av tall og data i arbeid med fiskevelferd
v/ Arnfinn Aunsmo
kl 15.10 - 15.30Nye muligheter for innhenting og systematisering av data i havbruksnæringa
v/ Sverre Marvik
kl 15.30 - 16.00Kaffepause
kl 16.00 - 16.20Småfiskvel -hva vet vi om dødelighet og dyrevelferd i settefiskanleggene og hva burde vi vite
v/ Brit Tørud
kl 16.20 - 16.40Hvilke data mangler vi i fiskehelsebeslutninga?
v/ Torolf Storsul
Bolk 3: Aktuelle tema
kl 16.40 - 17.00Algeovervåking: Nasjonal overvåking og lokal overvåking -hva kan algekartlegging gi os av nyttig informasjon i praksis?
v/ Johanne Arff
kl 17.00 - 17.15Kaffepause
kl 17.15 - 17.45Rensefiskkampanjen: Oppfølging og forventninger
v/ Elisabeth Wilmann
kl 17.45 - 18.15Medikamentell behandling / IMM og risikovurdering
v/ Olav Breck
kl 18.45Årsmøte
kl 20.00Middag
Fagprogram tirsdag 13. oktober
Bolk 1: Systemtilnærming
kl 08.30 - 09.00EUs dyrehelselov og betydning for bekjempelse av smittsomme sykdommer i norsk akvakultur
v/ Knut Rønningen
Bolk 2: Livsløp
kl 09.00 - 09.20Stamfisk og smittsomme sykdommer
v/Torkjel Bruheim
kl 09.20 - 09.40Settefisk og smittsomme sykdommer
v/ Marit Holmvåg Hansen
kl 09.40 - 10.00Sammenheng mellom settefisk og matfisk for smittsomme sykdommer
v/ Morten Lund
kl 10.00 - 10.20Kaffepause
Bolk 3:Sykdommer
kl 10.20 - 10.40PD: PD-vaksine - risiko for utvikling av korsstingsvirvler?
v/ Grete Bæverfjord
kl 10.40 - 10.55PD: Dagens PD-screening, erfaringer og tanker
v/ Britt Bang Jensen
kl 10.55 - 11.10PD: Alternativ til dagens PD-overvåkning og kan PD bekjempes?
v/ Marit Stormoen
kl 11.10 - 11.30PD: Safeguard: Utvikling av metode for påvisning av Salmonid alphavirus (SAV) i sjøvann
v/Lisa-Victoria Bernhardt
kl 11.30- 12.30Lunsj
kl 12.30 - 12.50ILA: HPR0 og mutasjoner, legger vi til rette for virulent ILA i sjø?
v/ Per Anton Sæther
kl 12.50 - 13.10ILA: epidemiologi og OK-program på HPR0
v/ Mona Dverdal Jansen
kl 13.10 - 13.30ILA: Om viruset, mutasjoner fra HPR0 til virulent ILA
v/ Ole Bendik Dale
kl 13.30 - 13.40Kaffepause
kl 13.40 - 14.00Pasteurella: En voksende utfordring for laksen? Hva vet vi?
v/ Hanne Nilsen
kl 14.00 - 14.20IPN: Er det nye varianter av IPN-viruset som omgår QTL? Vegen videre?
v/ Rudi Ripman Seim
kl 14.20 - 14.40Vintersår: Voksende problem, ny variant av Moritella? Evt også: Hvilken rolle spiller Tenacibaculum-artene?
v/ Julia Tandberg 
kl 14.40 - 15.00Kaffepause
kl 15.00 - 15.20Hverdagen med vintersår, tanker og framtiden
v/ Siri Ag
kl 15.20 - 15.40Sårbakterier og framtiden (Stembiont)
​​​​​​​v/ Henning Sørum
Bolk 4: Når sykdommen er der
kl 15.40 - 16.00Fellesordninger ved stamping out, soner og regioner, tanker videre
v/ Tore Holand