AVFs høtskonferanse 27. og 28. oktober 2021 på Quality Airport Hotel, Gardermoen
​​​​​​​"Dødelighet i norsk oppdrettsnæring - årsaker, diagnostikk verktøy og aktuelle tiltak"

Kursinnhold og målsetting


Dødelighet i norsk oppdrettsnæring er et problem som må ta spå alvor. I følge fiskehelserapporten 2020 var det totale tapet av oppdrettslaks i sjøen på 60,3 millioner, 52,1 millioner av disse var dødfisk. Kurset omfatter flere aktuelle som berører temaet dødelighet i oppdrettsnæringen. Sykdom og lusebehandlinger er ifølge veterinærinstituttet den største årsaken til dødelighet på laksefisk i sjø. Dette er derfor naturlige tema som skal debatteres på årets høstkurs, vi skal også ta for oss det vanskelige temaet dødelighet uten åpenbar diagnose eller årsak. Har vi de nødvendige verktøyene for å diagnostisere og avdekke årsak til dødelighet og hvordan håndterer mattilsynet dødelighet uten åpenbar diagnose eller årsak?

Konferansen har fire hovedbolker: 1: Dødelighet og sykdom i norsk oppdrettsnæring 2: Dødelighet uten åpenbar diagnose eller årsak 3) Diagnostikk- har vi de verktøyene som trengs i dag? 4) Nye og lite brukte verktøy 

Målgruppe

Veterinærer og fiskehelsebiologer samt andre som jobber med fiskehelse og -velferd i ulike deler av oppdrettsnæringen.

Kursledelse og programutvalg

Hanna S. Bjerke
Alf Seljenes Dalum
Eline Røislien
Kristin Bjørklund
Emiilia Isabella Gustavsen


Kursavgift & priser

Ordinær kursavgift kr 9300,- 
Kursavgift medlemmer og Tekna Havbruk og fiskehelse kr 6600,-
Påmeldinger før 19. september gir en Earlybird-rabatt på kr 500,-

Kursavgift, digital deltakelse medlem kr 5,400,-
Kursavgift, digital deltakelse ikke medlem kr 8100,-

Kursavgift studenter ordinær deltakelse kr 1200,- 
Digital deltakelse for studenter er kostnadsfritt.

Middag kr 900,-

Overnatting kr 925,-

Påmelding etter: 26. september
Etter denne dato vil det tilkomme kr 600 på kursavgiften og vi tar forbehold om ledig kapasitet

Har du spørsmål til oss?
Du kan ringe Eva og Anita i Meetings på telefon 46 97 78 19 eller send oss en mail vi kontaktskjemaet. (se egen fane)