Program AVFs Høskonferanse 2021 
Sponsorer:
Program onsdag 27. oktober
Bolk 1, Diagnostikk i dagens fiskeoppdrett
08.00-10.00Registrering
10.00-10.10Velkommen til AVF høstkurs 2021
10.10-10.40Diagnostikk i dag- hvordan stille en sikker diagnose?
v/Ole Bendick Dale (VI)
10.40-11.00

Diagnostikk i dag - Har vi de rette verktøyene som trengs i dag?
v/Toralf Storsul

11.00-11.15Pause
11.15-11.45Framtidens diagnostikk, hvordan stille en sikker diagnose?
v/Renate Johansen (PHARMAQ Analytiq)
11.45-12.15Framtidens diagnostikk, hvordan stille en sikker diagnose?
v/Morten Lund (Patogen)
12.15-12.30Pause
12.30-13.00Debattrunde. Framtidens diagnostikk. Hva trenger vi?
Eline Røyslien og Hanna S. Bjerke debattledere
13.00-14.00Lunsj
Bolk 2, Nye og lite brukte verktøy
14.00-14.30Smittesporing SAV2 
v/Marius Karlsen (PHARMAQ)
14.30-15.15

Sykdomsmarkør på hjerte
v/Michael Frisk

15.15-15.30Pause
15.30-16.00Helsestyring med dødelighet som verktøy
v/David Persson (NMBU)
Bolk 3, Vannkvalitet
16.00-16.30Vannkvalitet, settefisk og sjø
v/Åse Åtland (NIVA) 
16.30-17.00

Alger og maneter
v/Trine Dale (NIVA)

17.00-18.00Årsmøte
19.00Aperitiff i foajeen, middag kl 19.30
Program torsdag 28. oktober
Bolk 4, dødelighet i norsk oppdrettsnæring
08.45-08.55Velkommen til dag 2
08.55-09.30Dødelighet i norsk oppdrettsnæring (utvikling de siste 10 årene)
v/Lars Helge Stien (Havforskningsinstituttet)
09.30-09.50Status rensefisk. Har dagens rensefiskbruk en framtid?
v/Siri Giskegierde (Åkerblå FoMAS)
09.50-10.20Er dagens leppefiskfangst bærekraftig?
v/Kim Tallaksen Halvorsen (Havforskningsinstituttet)
10.20-10.30Pause
10.30-10.50Rensefisk på jobb- Hva er kravet til godt arbeidsmiljø?
v/Eva J. Johansen (Mattilsynet)
10.50-11.30Erfaringer ved bruk av blodanalyser i felt
v/Martin Røed (MOWI)
11.30-12.30Lunsj
Bolk 5, spesiell del sykdom
12.30-13.00ILA-Status per 2021
v/Morten Lund (Patogen)
13.00-13.40

Hvordan håndterer Mattilsynet varsler om dødelighet?
v/Aud Skrudland (Mattilsynet)

13.40-14.10Registrering og klassifisering av dødelighet som verktøy i helsestyring i oppdrett
v/Arnfinn Aunsmo (NMBU)
14.10-14.20Pause
14.20-14.50Kompliserte og sammensatte dødsårsaker
v/Stine Kolstø (Åkerblå FoMAS)
14.50-15.20Hvorfor er så mange av de viktige sykdommene i norsk lakseoppdrett knyttet til hjertehelse?
v/Trygve T. Poppe
15.20-15.30Diskusjon/avslutning
Takk for nå og vel hjem!