Veterinær Samfunnsmedisin og Én Helse

Kursinnhold
I kurset ønsker vi å belyse veterinærens samfunnsrolle koblet til begrepet Veterinær Samfunnsmedisin. En del av dett er koblet til et annet sentralt begrep - Én Helse. Foreningen for Veterinær Samfunnsmedisin ønsker med dette å bidra til en konkretisering av begrepet Veterinær Samfunnsmedisin. Kurset gis som en innledning med 5 sesjoner med web-baserte forelesninger/ diskusjon over forskjellige tema (se program) med en avsluttende fysisk samling på Gardermoen

Mål
Veterinæren har en rekke roller i samfunnet. Det siste året har lært verden mye om zoonoser, ett av våre kjerneområder, men også andre viktige samfunnsområder er veterinærer eller bør være faglige premissleverandører. Kurset vil bidra til å analyser områder av samfunnet der veterinærer har god kompetanse av nytte for samfunnet.

Målgruppe
Tema er relevante for de fleste veterinærer, selv om primærgruppen er medlemmer i FVSM.

Kursledelse og programutvalg
Marit Forbord (leder), Eystein Skjerve, Kristian Hoel

Foredragsholdere
Se program


Tid
Kurset går med 2 timer web-forelesninger/ debatt uke 40, 42, 44, 46, 48 med en avsluttende samling 30. november.
Se program for nøyaktige datoer
 
Sted
Kommunikasjonsplattformen Zoom og fysisk samling på  Scandic Oslo Airport Hotel

Kursavgift
Deltagelse i de 5 web-seminarene er gratis for medlemmer av DNV.
For andre enn medlemmer vil web-seminarene koste kr 1000,-

Kursavgift for samlingen 30. november:
Medlemmer av Veterinærforeningen kr 1500,-
Studentmedlemmer kr 750,-
Ikke medlemmer kr 3000,-
Digital deltakelse kr 1000,-

Gebyr ved påmelding etter fristen 20. oktober vil påløpe kr 600,-

Påmeldingsfrist
For samlingen 30. november er påmeldingsfristen 20.10.2020
For webinarerene ber vi om at du foretar din påmelding senest 2 virkedager før seminaret slik at du er registrert før lenken til det aktuelle webinaret sendes ut.

Har du spørsmål til oss?
Du kan ringe Eva og Anita i Meetings på telefon 46 97 78 19 eller send oss en mail vi kontaktskjemaet.