Akvamedisin
Arne Johan Vetlesesen, Professor, UiO.
Chris Noble, Seniorforsker, Nofima
Arve Nilsen, Veterinær, forsker, Veterinærinstituttet
Malte Hvas, Postdoktor, Havforskningsinstituttet
Frode Oppedal, Forsker, Havforskningsinstituttet
Morten Lund, Fagansvarlig fiskehelse, Patogen
Trude Vrålstad, Seksjonsleder, Veterinærinstituttet
Elisabeth Treines, Veterinær, forsker, Helgeland Seaweed
Henning Sørum, Professor, NMBU Veterinærhøgskolen
Olav Breck, seniorrådgiver, Mattilsynet
Arnfinn Aunsmo, Seniorrådgiver, SpillFree Analytics
Sverre Marvik, CEO, Anteo AS
Brit Tørud, Veterinær, fagansvarlig fiskehelse, Veterinærinstituttet
Susanna Lybæk, Zoolog, fagrådgiver, Dyrevernalliansen
Elisabeth Wilmann, Avdelingdirektør, Mattilsynet
Johanne Arff, Multiconsult

Samfunnsmedisin
Sasja Rygg, Kommunikasjonsansvarlig, AniCura, Norge
Ole-Herman Tronerud, Veterinær, seniorrådgiver, Mattilsynet
Sylvie Benestad, Seniorforsker, PhD, Veterinærinstituttet
Andre Høva, Veterinær, seniorrådgiver, Mattilsynet
Charlotte Hansson, Sveriges landbruksuniversitet, Uppsala
Vittorio Guberti, DVM, Italian National Institute for Environmental Protection and Research, Italy
Klaus R. Depner, DVM, PhD, Friedrich-Loeffler Institut, Germany
Carl Andreas Grøntvedt, DVM, Dipl. ECPHM, fagansvarlig - svin, Veterinærinstituttet
Erik Lund, seniorrådgiver, Miljødirektoratet
Jonas Malmsten, DVM, PhD, Dipl. ECZM, Post-doc, Sveriges Landbruksuniversitet, Uppsala
Helene Wisløff, Veterinær, forsker, Veterinærinstituttet
​​​​​​​Pavel Bràvek, DVM, Head of Animal Health Department, State Veterinary Service, Czeck Republic

Hestemedisin
Safia Barakzai, BVSc MSc DESTS Dipl. ECVS FRCVS , Equine Surgical Referrals, UK
Anne Wangen, Sjefsveterinær, Det Norske Travselskap
Birgit Ranheim, Professor, NMBU Veterinærhøgskolen
Caroline Sorknes Haadem, Veterinær, universitetslektor, NMBU Veterinærhøgskolen
Christian Kolthoff, Veterinær, daglig leder Praqtice

Produksjonsdyrmedisin
Helene S. Bødtker, Veterinær, Tine
Anja Våg Skjold, Fagleder, fôring, Tine
Jason Barley, DVM, AFBI, Northern Ireland
Lina Ahlèn, Veterinær, stipendiat, NMBU Veterinærhøgskolen
Gunnar Dalen, Veterinær, stipendiat, NMBU Veterinærhøgskolen/Tine
Anette Krogenæs, Førsteamanuensis, NMBU Veterinærhøgskolen
Marit Smistad, Veterinær, stipendiat, Veterinærinstituttet/Tine
Kristian Ellingsen Dalskau, Forsker, PhD, Veterinærinstituttet
Julie Føske Johnsen, Veterinær, forsker, Veterinærinstituttet
Olav Østerås, Veterinær, Tine
Ane Nøtvedt, Professor, NMBU Veterinærhøgskolen
Thomas Manske, Boehringer Ingelheim
Knut Ingolf Dragset, Veterinær, Geno
Håkan Landin , Veterinær, Växa, Sverige
Catharina Svensson, SLU, Sverige
Inger Anne Ringereide, Seniorrådgiver, Landbruksdirektoratet
Terje Bråten, Geno
Anne Kathrine Aakre, Animalia 

Smådyrmedisin
Severine Tasker, Professor, BSc, BVSc, DSAM, PhD, DipECVIM, FHEA, University of Bristol
Ragnhild Skulberg, Veterinær, Universitetslektor, MRCVS, SCTS Emergency & Critical Care, NMBU Veterinærhøgskolen

Fellesseksjon
Trygve Poppe, Professor emeritus, NMBU Veterinærhøgskolen

Seminar DNV-P/Tillitsvalgte
Olav Ulleren, Veterinær, daglig leder, Ulleren AS
Jan Davidsen, Forbundsleder, Pensjonistforbundet
Harald Gjein, Veterinær, LMD/HOD