Sted:
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Priser: 
Seminaravgift pensjonister 10. mars kr 700,-
Deltakelse på Veterinærdagene 11. mars kr 700,-
Get together 9. mars kr 900,-
Festmiddag 10. mars kr 990,-

PROGRAM
Tirsdag 10. mars
TidPensjonistskurs
10.00 - 10.30Ulike pensjonsordninger - nyheter og endringer
v/ Christian Tengs
10.30 - 11.00Pensjonsreformen 
v/ Olav Ulleren
11.00 - 11.15Pause
11.15 - 11.45Pensjonsreformen
v/ Jan Davidsen
11.45 - 12.15Hvordan sikre veterinærkompetanse i viktige lederstillinger i samfunnet?
v/ Harald Gjein
12.15 - 13.00Diskusjon
13.00 - 14.00Lunsj
14.45 - 15.15Besøk i fagtekniske utstillinger
15.15 - 17.00Fellesseksjon
"Alle vil ha bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen, men ingen vil snakke om hvordan fisken har det"
Innledning og debatt
17.00 - 19.30Fri og besøk i fagtekniske utstillinger

19.30

20.00

Aperitiff

Middag