Veterinærdagenes kurs for tillitsvalgte 2020

Kurset er fulltegnet. Ta kontakt med Christian Tengs, ct@vetnett.no for venteliste.

Målgruppe

Tillitsvalgte i stat og privat sektor, DNV-A.

Tid
09. - 10. mars 2020

Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Betingelser
Utgifter til kurset er dekket av Veterinærforeningen. For privatsektor dekkes kurset 9. og 10. mars inkludert overnatting og middag 9. mars. For statlig sektor dekkes også middag og overnatting 10. mars.

De som ønsker kan melde seg på Veterinærdagene onsdag 11. mars til kr 3.500,- 
Kursbevis fra Veterinærdagene krever at du er påmeldt som deltaker også på dette.

Kursinnhold/Tema
Gjennomgang av lønnsforhandlinger og statistikk
Omstilling og avtaleverket
Påvirkningsmuligheter og hersketeknikker 
Pensjon og nye pensjonsordninger
Helseregistrering i fremtiden, stipendordning for veterinærer
Videre- og etterutdanning/bindingsklausuler
Aktuelle saker

Målsetting
Tillitsvalgte skal etter dette kurset sitte igjen med forståelse av de nye pensjonsordningene, omstillinger i dagens samfunn og hersketeknikker og hvordan det påvirker oss. Tillistvalgte skal også kjenne til forberedelse før vårens forhandlinger og oppdatert lønnsstatistikk. Sist, men ikke minst, hvorfor har vi en fagforening, og hvilken betydning har det for oss?

Kursledelse og programutvalg
Marit Forbord, DNV-A
Christian Tengs, DNV-A

Foredragsholdere
Torill Moseng, Veterinærforeningens president
Marit Forbord, DNV-As representant i de sentrale forhandlingene
Christian Tengs, organisasjons- og forhandlingssjef DNV
Fredrik Haugen, Actecan
Kamilla Trangthon, Dyre ID
Kari Sollien, Leder i Akademikerne
Morten Skaarer, Omstillingstillitsvalgt Akademikerne
Svein Bakke, Karl Lunde, Fadderordningen
Endre Sjøvold, NTNU
Styret i DNV-S

Reiseregning fylles ut under kurset, eller senest en uke etter kursslutt.
DNV-A Prosjektnummer: 4-743 for tillitsvalgte i privat sektor.

PROGRAM
Mandag 9. mars
TidDNV-A
08.00 - 10.00Styremøte DNV-A
10.00 - 10.15Ankomst og registrering
10.15 - 13.00Den nye pensjonsordningen, hva betyr dette i kroner og øre? 
v/ Fredrik Haugen, Actecan
13.00 - 14.00Lunsj
14.00 - 14.30Akademikerne Stat og lønnsoppgjøret i staten 2020 med oppdatert statistikk fra statlig og privat sektor
v/ Marit Forbord, Christian Tengs
14.45 - 15.30Omstilling og avtaleverket
v/ Morten Skaarer
15.45 - 16.45Etter- og videreutdanning, stipendordninger og Pyramidion
v/ Kamilla Tragethon

Etter- og videreutdanning, Bindingsklausuler. Ny profesjonsansvarsforsikring
v/ Mette Fredriksen, Eli Hendrickson
17.00 - 18.30Makt og maktmisbruk i arbeidslivet - bruk av hersketeknikker
v/ Endre Sjøvold
19.30Velkomstsamling Flymuseet
Tirsdag 10. mars
TidDNV-A
08.30 - 09.00

Fadderordningen - status og videre arbeid
​​​​​​​v/ Bakke og Lunde

09.00 - 09.45Spørretime med presidenten
10.00 - 10.30Ulike pensjonsordninger - nyheter og endringer
v/ Christian Tengs
10.30 - 11.00Pensjonsreformen
v/ Olav Ulleren
11.00 - 11.15Pause
11.15 - 11.45Pensjonsreformen
v/ Jan Davidsen
11.45 - 12.15Hvordan sikre veterinærkompetanse i viktige lederstillinger i samfunnet?
v/ Harald Gjein
12.15 - 12.45Diskusjon
13.00 - 14.00Lunsj
14.00 - Fagprogram
19.30 Aperitiff og festmiddag