Seksjon for Akvamedisin sponses av:
Seksjon for Produksjonsdyr sponses av hovedsponsor:
Fagprogram onsdag 11. mars
AkvamedisinHestProduksjonsdyrVeterinær samfunnsmedisinSmådyr
"Ingen vekst uten velferd""Diagnostikk og behandling av medisinske og kirurgiske lidelser i øvre luftveier, hudsvulster og sårskader""Aktuelle problemstillinger i storfepraksis"

Fagdag 2/ Åpent seminar:

"Villsvin, sykdomsrisiko og bekjempelse av afrikansk svinepest"

"Kattesykdommer"

08.30 - 09.15
Biosikkerhet i lukkede merdsystemer i sjø
v/ Lund

08.30 - 09.15
Diagnostics and treatment of sinus diseases Part 1
v/Barakzai
08.30 - 09.15
Atferd hos storfe. Forskning på ku og kalv
v/ Ellingsen Dalskau og Føske Johnsen

08.30 08.35
Hvorfor er veterinærforeningen opptatt av villsvin
v/ Moseng

08.35 - 09.15
Hva er egentlig et villsvin? Villsvinbiologi og dyrets naturlige adferd, levesett og leveområde
v/ Hansson

08.30 - 09.15
Update on Feline Acute Infectious Upper repiratory Tract Disease
v/ Tasker
09.15 - 09.45
Besøk i fagtekniske utstillinger

09.45 - 10.05
DNA som verktøy for å forstå biosikkerhet
v/ Vrålstad

10.05 - 10.30
Gjelleutfordringer i lukkede anlegg: utredninger og mulige årsaker
v/ Treines

09.45 - 10.30
Diagnostics and treatment of sinus diseases Part 2
v/ Barakzai
09.45 - 10.30
Velferdsindikatorer
v/ Østerås
09.45 - 10.30
Handlingsplan mot villsvin
v/ Lund
09.45 - 10.30
FeLV & FIV - testing, testing, testing?
v/ Tasker

10.30 - 10.45
Besøk i fagtekniske utstillinger

10.45 - 11.10
Sårproblematikk i lukkede og semilukkede enheter
v/ Sørum

11.10 - 11.30
Flytting av fisk fra oppvekstlokalitet i lukket merd til påvekstlokalitet i annen sone. Er det mulig å få til på en biosikkerhetsmessig god måte
v/ Navn kommer

10.45 - 11.30
Reproduksjon -basiskunnskap for almenpraktikeren
v/ Haadem
10.45 - 11.30
Hva skjer i GENO
v/ Dragset

10.45 - 11.30
Helsetilstand hos svenske villsvin
v/ Malmsten

10.45 - 11.30
Feline Mycobacterial Infections -the UK Approach
v/ Tasker

11.30 - 12.30
Lunsj

12.30 - 13.15
Helsetjenestens rolle
v/ Aunsmo

12.30 - 13.15
Reproduksjon -tvilling drektighet -diagnostikk og behandling
v/ Haadem

12.30 - 13.15
Kartlegging av mikromineralstatus i melkekubesetninger
v/ Bødker og Våg Skjold

12.30 - 13.15
Helseovervåkning av norske villsvin
v/ Grøntvedt

12.30 - 13.15
Feline Infectious Peritonitis -how do we diagnose with confidence?
v/ Tasker

13.15 - 13.25
Nye muligheter for innhenting og systematisering av data i havbruksnæringa
v/ Marvik

13.40 - 14.00
Småfiskvelprosjektet
v/ Tørud

13.15 - 14.00
Skin and mucous membrane tumors diagnostics and treatment
v/ Barakzai
13.15 - 14.00
Trace element Nutrition of Ruminants
v/ Barley
13.15 - 14.00
Wild Boar and ASF
v/ Guberti
13.15 - 14.00
Can we now treat Feline Infectious Peritonitis?
v/ Tasker
14.00 - 14.30
Besøk i fagtekniske utstillinger

14.30 - 14.50
Hvilken data mangler vi i fiskehelsebeslutninga?
v/ Storsul

14.50 - 15.15
Algeovervåking, nasjonal overvåking og lokal overvåking -hva kan algekartlegging gi oss av nytting informasjon i praksis
v/ Arff

14.30 - 15.15
Diagnostics and treatments of URT diseases Part 2
v/ Barakzai


14.30 - 15.15
Produksjonsdyrs-veterinærens kommunikasjon, hva får bonden for å følge våre råd?
v/ Svensson
14.30 - 15.15
The eradication of ASF from the wild boar popultaion in Chech Republic
v/Bràvek

14.30 - 15.15
How I approach the Diagnosids of Feline Anaemia
v/ Tasker

15.15 - 15.30
Rensefiskkampanjen: Oppfølging og forventninger
v/ Wilmann

15.30 - 16.00
Medikamentell behandling /IMM og risikovurdering
v/ Breck

15.15 - 16.00
Diagnostics and treatment of peri-apical infections
v/ Barkazai

15.15 - 16.00
Nytt fra forskningen: Subklinisk endometritt hos NRF
v/ Krogenæs

Streptokokkinfeksjoner hos sau og storfe
v/ Smistad

15.15 -16.00
Overall considerations on the epidemiology of ASF in Europe, incl domestic and semidomestic pigholdings and experiences with ASF virus genotype 2
v/ Depner
15.15 - 16.00
Hemoplasmosis lessons learnt from Cats
v/ Tasker

16.00
Avslutning, avreise