Seksjon for Akvamedisin sponses av:
Seksjons for produksjonsdyr sponses av hovedsponsor:
Fagprogram tirsdag 10. mars

Akvamedisin

HestProduksjonsdyrVeterinær samfunnsmedisinSmådyr
"Ingen vekst uten velferd""Dignostikk og behandling av medisinske og kirurgiske lidelser i øvre luftveier, hudsvulster og sårskader""Aktuelle problemstillinger i storfepraksis""Veterinærens samfunnsrolle i bekjempelse av sykdomsutbrudd hos vilt og sports- /familiedyr""Kattesykdommer"

10.00 - 10.30
Å forstå laksen
v/ Vetlesen

10.30 - 10.45
Glad laks?
v/ Lybæk

10.00 - 10.45
Diagnostics and treatments of URT diseases Part 1
v/ Barakzai
10.00 - 10.45
Forebyggende masitittarbeid
v/ Landin

10.00 - 10.45
Blodig diare på hund
Klinikk v/Rygg
Diagnostikk v/ Wisløff
Forvaltning v/ Tronerud

10.00 - 10.45
Dyspnø hos katt. Akutt håndtering og stabilisering
v/ Skulberg

10.45 - 11.10
Welfare indicators - past, present and potential future tools for decisison support and planning
by Noble

11.10 - 11.30
Vannkvalitet som nøkkel til å forstå fiskevelferd
v/ Nilsen

10.45 - 11.30
Hvordan kalkulere takster
v/Kolthoff


10.45 - 11.30
Mastittbehandling: Hva vet vi og hva vet vi ikke?
v/ Nødtvedt

10.45 - 11.30
Blodig diare på hund
Klinikk v/Rygg
Diagnostikk v/ Wisløff
Forvaltning v/ Tronerud

10.45 - 11.30
Vurdering, stabilisering og behandling av katter i sjokk
v/ Skulberg

11.30 - 11.45/12.00
Besøk i fagtekniske utstillinger

12.00 - 12.20
Vannkvalitet som nøkkel til å forstå fiskevelferd, del 2
v/ Nilsen

12.20 - 12.45
Vannhastighet -kan vi styre oss til bedre helse og velferd?
v/ Nilsen

12.45 - 13.00
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepr.

12.00 - 12.45
Hvordan kalkulere takster
v/ Kolthoff

12.45 - 13.00
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepr.

11.45 - 12.30
Overgangskua -grunnlaget for en god laktasjon
v/ Manske

12.30 - 12.50
Nytt fra forskningen: Bruk av celletallsmålinger fra robot i jurhelserådgivningen
v/ Dalen

12.50 - 13.00
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepr.

12.00 - 12.45
Kunnskapsoppdatering om prionsykdommer
v/ Benestad

12.45 - 13.00
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepr.

12.00 - 12.45
Katter som kommer inn med traume, stabilisering og behandling
v/ Skulberg

12.45 - 13.00
Orientering om pågående saker fra DNVs sentralstyrerepr.

13.00 - 14.00
Lunsj

14.00 - 14.20
Velferd, fysiologi og grenseverdier for vannstrøm hos laks og rensefisk -havbruk til havs
v/ Hvas

14.20 - 14.45
Appetitt, velferd og grenseverdier for oksygen i lakseoppdrett - medstørrelse, ny merdteknologi og tetthet
v/ Oppedal

14.00 - 14.45
Aktuelle problemstillinger ifm medisinering av konkurransehest
v/ Wangen/Ranheim

14.00 - 14.30
Landbruksdirektoratet informasjon om ny skyssrefusjonsordning
v/ Ringereide, Bråten og Aakre

14.30 - 14.50
Digital dermatitt -på fremmarsj i norske fjøs
v/Ahlén

14.00 - 14.45
CWD-forvaltningn lokalt -hvike problemstillinger møter man i felt
v/ Høva

14.00 - 14.45
Forgiftning  hos katt
v/Skulberg

14.45 - 15.15
Besøk i fagtekniske utstillinger

15.15 - 17.00
Fellesseksjon: Alle vil ha bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen, men ingen vil snakke om hvordan fisken har det
innledning og debatt

17.00 - 19.30
Fri og besøk i fagtekniske utstillinger

19.30
Aperitiff

20.00
Festmiddag