Program
Torsdag 25. november
Gjenforening av foreldre og barn etter omsorgsovertakelse
09:15-09:30
Velkommen
Direktør Pernille Pettersen Smith og daglig leder Torstein Røed
09:30-10:15
Fra barnets beste til gjenforening som overordnet mål for barnevernstiltak 
etter omsorgsovertakelse?
1.amanuensis UiS Christian Børge Sørensen
10:15-10:30
Pause 
10:30-11:15
Dilemmaer i barnevernretten etter dommene i EMD 
Professor Kirsten Sandberg, UiO
11:15-11:30
Pause 
11:30-12:15
Vilkårene for tilbakeføring, jf. bvl § 4-21 – fra Adele Johansen til 
Strand Lobben
Advokat Ingrid Lauvås
12:15-13:15
Lunsj
13:15-14:00
Gjenforening og samvær – hva er viktig for barna?
Forandringsfabrikken
14:00-14:15
Pause 
14:15-15:00
Gjør vi det vi kan, for hvem? Barneverntjenestens egne betraktninger 
rundt gjenforeningsmålsettingen
Barnevernlederne Kjersti Sandanger, Sola og Berit Jacobsen, Ytre Follo
15:00-15:15
Pause 
15:15-15:45
Refleksjoner rundt gjenforeningsformålet og den rettsutviklingen vi nå 
opplever, sett fra et fosterhjemsperspektiv
Fostermor og generalsekretær i Norsk Forsterhjemsforening Tone Granaas 
15:45-16:00
Pause 
16:00-16:45
Tilknytningsperspektiver på gjenforening
Stig Torsteinson, psykologspesialist og leder av Tilknytningspsykologene 
19:00
Middag
Scandic Bergen
Fredag 26. november
2 år etter Strand Lobben-dommen. Har norsk barnevern tatt konsekvensene av dommene i EMD?
Debattinnlegg og paneldebatt.
09:00-09:45
Saker mot Norge for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
Professor dr.juris Karl Harald Søvig, UiB
09:45-10:00
Pause 
10:00-10:30
2 år etter Strand Lobben-dommen. Hva har skjedd?
Anders Henriksen, divisjonsdirektør, Bufdir
10:30-11:00
2 år etter Strand Lobben-dommen. Hva har skjedd?
Advokat Rikke Arnesen
11:00-11:30
2 år etter Strand Lobben-dommen. Hva har skjedd?
Professor Marit Skivenes
11:30-12:00
2 år etter Strand Lobben-dommen. Hva har skjedd?
Barneombudet v/seniorrådgiver og jurist Mathias Lia Nordmoen
12:00-13:00
Lunsj 
13:00-15:00
Paneldebatt - Moderator Sjur Skjævesland
Deltakere:
Professor Karl Harald Søvig
Professor Kirsten Sandberg
Divisjonsdirektør Anders Henriksen
Professor Marit Skivenes
Advokat Rikke Arnesen
Barnevernsjef Berit Jacobsen
Advokat Ingrid Lauvås
Fagsjef for fylkesnemndene Ingrid Johansen
Barneombudet v/seniorrådgiver og jurist Mathias Lia Nordmoen 
15:00-15:15
Avslutning