Velkommen til barnevernkonferansen i Bergen 2021
Årets tema

Torsdag 25. november:

Gjenforening av foreldre og barn etter omsorgsovertakelse. 


Fredag 26. november:

2 år etter Strand Lobben-dommen. Har norsk barnevern tatt konsekvensene av dommene i EMD? Debattinnlegg og paneldebatt.

Om konferansen

Temaet i år er gjenforening av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse. På dag 2 vil flere sentrale fagpersoner holde innlegg om hva som har skjedd på vårt rettsfelt siden Strand Lobben dommen i 2019. Konferansen avsluttes med paneldebatt. På denne måten fortsetter vi tematikken fra i fjor, hvor vi på vår heldigitale konferanse behandlet samvær etter omsorgsovertakelse. Temaene henger uløselig sammen, ettersom et av formålene med samvær skal være å tilrettelegge for gjenforening av foreldre og barn. Hvorvidt et barn skal tilbakeføres til sine foreldre, etter å ha bodd en periode i fosterhjem eller institusjon, beror imidlertid på en vurdering av mange kryssende hensyn. Vi håper at innleggene vil kaste lys over disse ulike hensynene, og ser frem til å høre perspektivene til forskerne, tilknytningspsykologien, praksisfeltet og selvsagt også barna. 

Vi vil i år gjennomføre en hybridkonferanse, som betyr at vi streamer konferansen, samtidig som vi har folk i salen. Vi håper denne kombinasjonsløsningen gir publikum den nødvendige fleksibiliteten. 

Nemnda i Vestland ønsker med disse konferansene å bidra til kompetanseheving og faglig debatt. Gjennom foredrag fra ledende fagpersoner, og erfaringsutveksling med gode kollegaer, ønsker vi at alle skal øke sin kompetanse og bli inspirert til fortsatt godt arbeid.

Velkommen til Barnevern21 i november.