Velkommen til barnevernkonferansen i Bergen 2021
Årets tema

Torsdag 25. november:

Gjenforening av foreldre og barn etter omsorgsovertakelse. 


Fredag 26. november:

2 år etter Strand Lobben-dommen. Har norsk barnevern tatt konsekvensene av dommene i EMD? Debattinnlegg og paneldebatt.

Om konferansen

Temaet i år er gjenforening av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse. På dag 2 vil flere sentrale fagpersoner holde innlegg om hva som har skjedd på vårt rettsfelt siden Strand Lobben dommen i 2019. Konferansen avsluttes med paneldebatt. På denne måten fortsetter vi tematikken fra i fjor, hvor vi på vår heldigitale konferanse behandlet samvær etter omsorgsovertakelse. Temaene henger uløselig sammen, ettersom et av formålene med samvær skal være å tilrettelegge for gjenforening av foreldre og barn. Hvorvidt et barn skal tilbakeføres til sine foreldre, etter å ha bodd en periode i fosterhjem eller institusjon, beror imidlertid på en vurdering av mange kryssende hensyn. Vi håper at innleggene vil kaste lys over disse ulike hensynene, og ser frem til å høre perspektivene til forskerne, tilknytningspsykologien, praksisfeltet og selvsagt også barna. 

Vi vil i år gjennomføre en hybridkonferanse, som betyr at vi streamer konferansen, samtidig som vi har folk i salen. Vi håper denne kombinasjonsløsningen gir publikum den nødvendige fleksibiliteten. 

Nemnda i Vestland ønsker med disse konferansene å bidra til kompetanseheving og faglig debatt. Gjennom foredrag fra ledende fagpersoner, og erfaringsutveksling med gode kollegaer, ønsker vi at alle skal øke sin kompetanse og bli inspirert til fortsatt godt arbeid.

Velkommen til Barnevern21 i november.
 

Covid-19 - smittevernregler

Barnevernkonferansen i Bergen vil i samsvar med Bergen kommunes smittevernregler bli gjennomført som planlagt på torsdag og fredag.

Kommunen har påbudt bruk av munnbind på offentlig sted, herunder buss og bybane, drosje, butikk og kjøpesentre, hvis meteren ikke kan holdes, og anbefalt at vi ikke håndhilser og klemmer. Reglene kan leses på www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus.

Hotellet vil sette ut stoler med en meters avstand, også under middagen om kvelden, og det vil på vanlig måte bli satt ut spritdispensere på strategiske steder. Både vi som arrangør og hotell Scandic, vil anbefale at deltakerne bruker munnbind når man beveger seg fra sted til sted, mingler, etc. For øvrig vil både vi og hotellet følge myndighetenes anbefalinger til enhver tid, jf. Smittevernråd FHI. 

Konferansen vil finne sted i et lokale som heter Dragefjellet, og som har en kapasitet på 600 personer. I dette øyeblikk er ca. 190 personer påmeldt fysisk. 

Vi minner om betydningen av håndvask og god hostehygiene. Deltagere som har eller får symptomer må holde seg hjemme og teste seg!

De som skal delta digitalt vil få tilsendt en link på onsdag.